Djupåsvägen – nya lokaler för lagerverksamhet

Vi ändrar den gällande detaljplanen för fastigheten Orren 2 i kommundelen Stuvsta. Ändringen gör det möjligt för den befintliga lagerverksamheten att bygga fler lokaler.

Vad händer nu?

  • Nu arbetar vi med planhandlingar inför samrådet.
  • Den 18 oktober 2023 tog kommunstyrelsen beslut om planuppdrag för att ändra detaljplanen för fastigheten Orren 2.

Vad gör vi?

Vi ändrar den gällande detaljplanen för fastigheten Orren 2 i kommundelen Stuvsta. Ändringen gör det möjligt för den befintliga lagerverksamheten att bygga fler lokaler.

Varför gör vi det?

Kommunen har en övergripande vision om att bidra till en blandning av verksamheter, bostäder, service och fler arbetsplatser.

Tidsplan

Planuppdrag Kvartal 3, 2023
Samråd Kvartal 2, 2024
Granskning Kvartal 4, 2024
Antagande Kvartal 1, 2025
Laga kraft Kvartal 1, 2025

 

Handlingar

Uppdaterad 2 april 2024

Var informationen till din hjälp?