Alfred Nobels allé – lokaler för polisutbildning

Nya lokaler för polisutbildning med cirka 700 studenter på Medicinaren 4, Alfred Nobels allé. Ta del av en beskrivning av projektet, detaljplan och planhandlingar.

Vad händer nu?

  • Byggstart av den nya byggnaden för polisutbildningen sker våren 2016.

  • Inflyttning beräknas ske vid årsskiftet 2017/2018.

Vad gör vi?

År 2015 flyttade Polisutbildningen från Solna till Universitetsområdet i Flemingsberg och blev en del av Södertörns högskola. När allt är klart kommer utbildningen ha cirka 700 polisstudenter. Till följd av detta ska Akademiska Hus utveckla både nya och befintliga lokaler för polisprogrammets verksamhet står klar 2017.

Byggnationen äger rum med stöd av en detaljplan som vann laga kraft i oktober 2004. Ändamålen i detaljplanen omfattar utbildning och forskning.

 

Akademiska Hus förslag över hur Södertörns högskolas nya lokaler för polisutbildningen skulle kunna se ut längs med Alfred Nobels allé. Framtagen i samarbete med Tengboms.
Förslag över hur Södertörns högskolas nya lokaler för polisutbildningen skulle kunna se ut längs med Alfred Nobels allé.
Fotograf - Akademiska Hus/Tengboms

Detaljplan

Den gällande detaljplanen för Universitetsområdet III som vann laga kraft oktober 2004 utgör utgångspunkt för nybyggnationen. 

Läs antagandehandlingar

Uppdaterad 13 juni 2019

Var informationen till din hjälp?