Alfred Nobels allé – student- och forskarbostäder

Kommunen ser till att studenter och forskare kan bo i Flemingsberg genom att bygga bostäder på fastigheterna Embryot 1 och 3. Läs mer om projektet, tidplan och handlingar.

Kartbild över området för detaljplanen.

Vad händer nu?  

  • Första spadtaget togs den 24 september 2015. Inflyttning har skett etappvis från sommaren 2017 till hösten 2018 och byggnationen är nu färdig.
  • Totalt har 433 lägenheter byggts i flerbostadshus om 5–9 våningar för studenter och forskare.
  • Kommunen ska bygga om Alfred Nobels allé längs Embryot 1. Vi ska också förbereda för anslutning av Alfred Nobels allé till kommande ny trafikplats vid Huddingevägen (Trafikplats Högskolan). Byggstart kommer ske mot slutet av 2018 och pågå till hösten 2019.

Vad gör vi?

Under 20132014 var del av fastigheten Embryot 1 längs Alfred Nobels allé i Flemingsberg föremål för detaljplaneändring, detta för att möjliggöra en utbyggnad av student- och forskarbostäder. Bostäderna har uppförts, ägs och förvaltas av Byggvesta.

Läs mer på Byggvestas hemsida

Detaljplan

Den gällande detaljplanen för del av Embryot 1 vann laga kraft den 4 juli 2014.

Läs antagandehandlingar

Uppdaterad 24 oktober 2018

Var informationen till din hjälp?