Alfred Nobels allé – student- och forskarbostäder samt ny väg

Kommunen ser till att studenter och forskare kan bo i Flemingsberg genom att bygga bostäder på fastigheterna Embryot 1 och 3. Vi bygger också om Alfred Nobels allé.

Vad händer nu?  

Vi har startat ombyggnationen av en del av Alfred Nobels allé och förbereder för att ansluta Alfred Nobels allé till den framtida trafikplatsen vid Huddingevägen (trafikplats Högskolan). Vi gräver för att flytta på vattenledningar, fjärrvärmeledningar, el-kablar och bredband. Ledningsomläggningen kommer att göras utan störningar och driftsavbrott.

Vad gör vi?

Vi leder om Alfred Nobels Allé och bygger om delar av vägen. Vi bygger en cirkulationsplats med avfart till den framtida trafikplatsen vid Huddingevägen.

Vi har byggt bostäder för studenter och forskare som nu är färdigställda. Inflyttning har skett i etapper från sommaren 2017 till hösten 2018. Det handlar om totalt 433 lägenheter i flerbostadshus om 5-9 våningar. Under 2013–2014 var del av fastigheten Embryot 1 längs Alfred Nobels allé i Flemingsberg föremål för detaljplaneändring, vilket gjorde det möjligt att bygga student- och forskarbostäder. Bostäderna ägs och förvaltas av Byggvesta.

Läs mer på Byggvestas hemsida

När gör vi det?

Ombyggnationen av Alfred Nobels allé beräknas vara klar våren 2020. Student- och forskarbostäderna är färdigställda. Första spadtaget togs den 24 september 2015.

Detaljplan

Den gällande detaljplanen för del av Embryot 1 vann laga kraft den 4 juli 2014.

Läs antagandehandlingar

Uppdaterad 16 mars 2020

Var informationen till din hjälp?