Alfred Nobels allé – student- och forskarbostäder

Kommunen ser till att studenter och forskare kan bo i Flemingsberg genom att bygga bostäder på fastigheterna Embryot 1 och 3. Läs mer om projektet, tidplan och handlingar.

Kartbild över området för detaljplanen.

Vad händer nu?  

  • Första spadtaget togs den 24 september 2015. Preliminärt sker inflyttning i det första huset under sommaren 2017 vilket är cirka 50 lägenheter – sista inflyttning är planerad till våren 2018.
  • Totalt byggs 433 lägenheter i flerbostadshus om 5–9 våningar för studenter och forskare.
  • Kommunen ska bygga om Alfred Nobels allé längs Embryot 1. Vi ska också förbereda för anslutning av Alfred Nobels allé till kommande ny trafikplats vid Huddingevägen (Trafikplats Högskolan). Byggstart är framskjuten till våren 2018.

Vad gör vi?

Under 20132014 vad del av fastigheten Embryot 1 längs Alfred Nobels allé i Flemingsberg föremål för detaljplaneändring, detta för att möjliggöra en utbyggnad av student- och forskarbostäder. Bostäderna uppförs, ägs och förvaltas av Byggvesta.

Läs mer på Byggvestas hemsida

Detaljplan

Den gällande detaljplanen för del av Embryot 1 vann laga kraft den 4 juli 2014.

Läs antagandehandlingar

Uppdaterad 11 oktober 2017

Var informationen till din hjälp?