Björnkulla – bostäder, skola, service och park

Vi tar fram ett planprogram för att utreda möjligheterna att utveckla Björnkulla med nya bostäder, förskolor och skola, torg, park och verksamhetsområde.


Den blå markeringen visar området för planprogrammet.

Vad händer nu?

Just nu arbetar vi med att ta fram ett förslag till planprogram. Arbetet förväntas pågå under hela 2018, och samråd beräknas till kvartal 4 2018 eller kvartal 1 2019.

Vad gör vi?

Planprogrammet ska utreda möjligheterna för nya bostäder, service, förskola, skola och verksamheter inom Björnkulla. Området ligger sydväst om centrala Flemingsberg och gränsar till Botkyrka. Därför utreds också möjligheten för verksamheter i anslutning till den befintliga Hantverksbyn i Botkyrka kommun.

Projektet innebär även utbyggnad av infrastruktur inom hela programområdet. Bland annat genom en ny huvudgata i det lokala vägnätet som kopplar samman Flemingsberg med områden i Botkyrka kommun. Kopplingen till Botkyrka och till Flemingsbergsskogens naturreservat är viktiga frågor i arbetet med planprogrammet.

Vad innebär ett planprogram?

Planprogram tas ofta fram för större områden eller stadsdelar. Det fungerar som ett underlag för nästa steg i planeringen och är ett sätt att tidigt få igång en dialog kring utvecklingen. Utifrån ett beslutat planprogram kan kommunen ta fram detaljplaner för området.

Tidplan

Planuppdrag 29 november 2017
Programsamråd Kvartal 4 2018 eller kvartal 1 2019
Antagande Kvartal 2 2019

Handlingar

Uppdaterad 15 december 2017

Var informationen till din hjälp?