Dialog om Björnkullas utveckling

Nu planerar vi och Huge Bostäder för en ny stadsdel i Björnkulla, Flemingsberg. Stadsdelen är tänkt att innehålla nya bostäder, ett lokalt centrum, en stor skola och ett område för lättare verksamheter som till exempel hantverksföretag.

Läs mer om projektet

Träffa oss den 17 mars

Den 17 mars är vi på plats i Björnkulla för workshop och dialog om utvecklingen. Kom och prata med oss och berätta vad du tycker och tänker!

  • Klockan 13-14 är du välkommen på workshop på Södertörns friskola, Björnkullaringen 42. 
  • Klockan 14-16 kan du prata med oss vid busshållplats Mangårdsvägen, eller på Södertörns friskola där vi bjuder på fika!

Webbfrågor

Du kan också påverka utvecklingen genom att svara på frågor på den här sidan under vecka 9, 11 och 13. Svaren kommer att vara viktiga i vårt fortsatta arbete. 

Den blå markeringen visar området Björnkulla.

Frågor om Björnkulla

Vad skulle kunna få dig att flytta till Björnkulla? Kryssa i alla saker som stämmer för dig.

Frivilliga uppgifter om dig

Kön
Ålder

Lämna gärna din e-postadress om du vill vara med i dialogen framöver, så att vi kan kontakta dig.

Uppdaterad 13 mars 2018

Var informationen till din hjälp?