Ebba Bååts väg – beachvolleyanläggning

Vi tar fram en detaljplan för att bygga en beachvolleyanläggning inom del av fastigheten Grantorp 5:1, söder om Flemingsbergs gård.

Vad händer nu? 

Arbetet med detaljplanen har varit pausat sedan hösten 2014 på grund av att Tvärförbindelse Södertörns sträckning kan påverka detaljplanen för beachvolleyanläggningen. Eftersom planarbetet är pausat har tidsplanen förskjutits.

Vad gör vi?

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan har pågått sedan juni 2013. Förslaget har varit ute både på så kallat samråd och granskning där allmänheten har fått tillfälle att lämna synpunkter. Detaljplanen ska möjliggöra en beachvolleybollanläggning med åtta utomhusbanor och ytterligare 16 inomhusbanor tillsammans med café/restaurang, ytor för omklädning och kontor med mera.

Tidsplan

Samråd 2 oktober–13 november 2013
Granskning 9 september–10 oktober 2014
Antagande Preliminärt kvartal 3, 2021
Laga kraft Preliminärt kvartal 4, 2021
Byggstart Preliminärt 2022
Inflyttning Preliminärt 2023

Uppdaterad 21 oktober 2020

Var informationen till din hjälp?