Ebba Bååts väg – beachvolleyanläggning

Detaljplan för är att bygga en beachvolleyanläggning inom del av fastigheten Grantorp 5:1, söder om Flemingsbergs gård. Ta del av en beskrivning av projektet, tidplan och planhandlingar.

Vad händer nu? 

Den nya detaljplanen beräknas gå upp för politiskt beslut i kommunfullmäktige i februari 2018. Innan dess ska handlingarna uppdateras och ett avtal förhandlas. Vi har ännu inte ett slutgiltigt besked från Trafikverket om hur Tvärförbindelse Södertörn kan komma att påverka placeringen men det beräknas vi få under hösten 2017.

Vad gör vi?

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan har pågått sedan juni 2013. Förslaget har varit ute både på så kallat samråd och granskning där allmänheten har fått tillfälle att lämna synpunkter. Detaljplanen ska möjliggöra en beachvolleybollanläggning med åtta utomhusbanor och ytterligare 16 inomhusbanor tillsammans med café/restaurang, ytor för omklädning och kontor med mera.

Efter granskningen av förslaget har Trafikverket lämnat synpunkter som har förskjutit antagandet av detaljplanen. Vi beräknas få ett besked innan det planerande antaget i december 2017.

Tidplan

Aktivitet

Tidplan

Samråd

4 kvartalet 2013

Granskning

3–4 kvartalet 2014

Antagande

Preliminärt februari 2018

Byggnation

Preliminärt 2018

Inflyttning

Preliminärt 2019

Uppdaterad 16 oktober 2017

Var informationen till din hjälp?