Ebba Bååts väg – beachvolleyanläggning

Detaljplan för att bygga en beachvolleyanläggning inom del av fastigheten Grantorp 5:1, söder om Flemingsbergs gård. Ta del av en beskrivning av projektet, tidplan och planhandlingar.

Vad händer nu? 

Arbetet med detaljplanen har varit pausat sedan hösten 2014 på grund av att Tvärförbindelse Södertörns sträckning kan påverka detaljplanen för beachvolleyanläggningen.  

Vad gör vi?

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan har pågått sedan juni 2013. Förslaget har varit ute både på så kallat samråd och granskning där allmänheten har fått tillfälle att lämna synpunkter. Detaljplanen ska möjliggöra en beachvolleybollanläggning med åtta utomhusbanor och ytterligare 16 inomhusbanor tillsammans med café/restaurang, ytor för omklädning och kontor med mera.

Tidsplan

Samråd 2 oktober–13 november 2013
Granskning

9 september–10 oktober 2014

Antagande Preliminärt kvartal 2, 2020

Laga kraft

Preliminärt kvartal 3, 2020
Byggnation Preliminärt 2020
Inflyttning Preliminärt 2021

Uppdaterad 2 mars 2020

Var informationen till din hjälp?