Flemingsberg – Ronald McDonald hus bygger till

För att kunna utöka sin verksamhet vill Ronald McDonald hus bygga till huset inom sjukhusområdet i Flemingsberg. Vi ändrar den gällande detaljplanen för del av Medicinaren 5 för att göra tillbyggnaden möjlig.

Vad händer nu?

  • Nu sammanställer vi alla synpunkter som kommit in under samrådet. Planförslaget arbetas om innan det skickas ut på granskning för ytterligare en remissomgång. Planförslaget antas sedan av kommunstyrelsen.
  • Detaljplanen var på samråd den 19 oktober–13 november 2020.

Karta över Ronald McDonalds hus tillbyggnad på sjukhusområdet i Flemingsberg.
Enligt den gällande detaljplanen får mark innanför den svarta streckade linjen bebyggas, men inte marken med svarta prickar utanför linjen. Det blå streckade området visar ungefär hur stor tillbyggnaden blir. Klicka på bilden för större bild.

Vad gör vi?

På Ronald McDonald hus kan familjer med svårt sjuka barn bo under tiden det sjuka barnet vårdas på sjukhuset. För att kunna utöka sin verksamhet och erbjuda fler familjer boende i samband med specialistsjukvård vill de bygga till huset. Vi ändrar den gällande detaljplanen för att göra tillbyggnaden möjlig.

Tidsplan

Planuppdrag 17 juni 2020
Samråd 19 oktober–13 november 2020
Granskning Kvartal 1, 2021
Antagande och laga kraft Kvartal 2, 2021

 

Uppdaterad 23 november 2020

Var informationen till din hjälp?

Meny