Flemingsbergsdalen – utbyggnad av polishuset

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för en utbyggnad av Södertörns polishus inom fastigheten Rotorn 1.

Vad händer nu? 

Kommunen inväntar ett nytt planuppdrag. 

Vad gör vi?

Projektet finns med i kommunens projektplan för samhällsbyggnadsprojekt. Kommunen arbetar med att ta fram ett nytt planuppdrag för området.

Tidsplan (preliminär)

Programsamråd 

(Flemingsbergsdalen) 29 januari–19 mars 2009

Planuppdrag

(Rotorn 1 med flera) 14 juni 2010

Samråd

23 maj–15 september 2011

Förnyat planuppdrag

Kvartal 3, 2020

Samråd

Kvartal 2, 2021

Granskning

Kvartal 4, 2021

Antagande

Kvartal 2, 2022

Laga kraft

Cirka 4 veckor efter antagande om antagandebeslutet inte överklagas

Byggstart

Kvartal 3, 2022

Uppdaterad 19 maj 2020

Var informationen till din hjälp?