Flemingsbergsdalen – bostäder, kontor, service och utbyggnad av polishuset

Planen syftar till att bygga bostäder och lokaler för kontor och service, samt möjliggöra en utbyggnad av Södertörns polishus inom fastigheten Rotorn 1, Generatorn 2, Generatorn 3 och del av Generatorn 1.

Kartbild över detaljplanens område.

Vad händer nu? 

Kommunen inväntar ett nytt planuppdrag som kommer under våren 2018. Planuppdraget innefattar Generatorn 2, Generatorn 3, del av Generatorn 1 och del av Visättra 1:1 samt Rotorn 1 som tidigare haft ett separat planuppdrag. 

Vad gör vi?

Projektet finns med i kommunens projektplan för samhällsbyggnadsprojekt. Planen syftade till en början främst till att möjliggöra en utbyggnad av Södertörns polishus inom fastigheten Rotorn 1 i Flemingsberg. För att tillgodose polisens behov föreslås tillbyggnad ske både norr och söder om det befintliga sjuvåningshuset. Det nya planuppdraget gäller även nya bostäder och lokaler på andra sidan Björnkullavägen, där infartsparkeringen tidigare låg. 

Tidplan

Programsamråd 

(Flemingsbergsdalen) 29 januari–19 mars 2009

Planuppdrag

(Rotorn 1 med flera) 14 juni 2010

Samråd

23 maj–15 september 2011

Förnyat planuppdrag

Kvartal 2 2018

Samråd

Kvartal 1 2019

Granskning

Kvartal 3 2019

Antagande

Kvartal 2 2020

Laga kraft

Cirka 4 veckor efter antagande om antagandebeslut inte överklagas

Uppdaterad 11 oktober 2017

Var informationen till din hjälp?