Flemingsbergsdalen – bostäder, kontor, service och utbyggnad av polishuset

Planen syftar till att bygga bostäder och lokaler för kontor och service, samt möjliggöra en utbyggnad av Södertörns polishus inom fastigheten Rotorn 1, Generatorn 2, Generatorn 3 och del av Generatorn 1.

Vad händer nu? 

Kommunen inväntar ett nytt planuppdrag. 

Vad gör vi?

Projektet finns med i kommunens projektplan för samhällsbyggnadsprojekt. Planen syftade till en början främst till att möjliggöra en utbyggnad av Södertörns polishus inom fastigheten Rotorn 1 i Flemingsberg. För att tillgodose polisens behov föreslås tillbyggnad ske både norr och söder om det befintliga sjuvåningshuset. Det nya planuppdraget gäller även nya bostäder och lokaler på andra sidan Björnkullavägen, där infartsparkeringen tidigare låg. 

Tidplan

Programsamråd 

(Flemingsbergsdalen) 29 januari–19 mars 2009

Planuppdrag

(Rotorn 1 med flera) 14 juni 2010

Samråd

23 maj–15 september 2011

Förnyat planuppdrag

Kvartal 4 2019

Samråd

Kvartal 3 2020

Granskning

Kvartal 1 2021

Antagande

Kvartal 3 2021

Laga kraft

Cirka 4 veckor efter antagande om antagandebeslut inte överklagas

Byggstart

Kvartal 1 2022

Uppdaterad 13 juni 2019

Var informationen till din hjälp?