Flemingsbergsdalen – äldreboende, bostäder och handel

Vi planerar att bygga bostäder, äldreboende, kontor och handel på del av fastigheten Generatorn 2 i Flemingsberg, korsningen Regulatorvägen/Björnkullavägen.

Vad händer nu?

  • Detaljplanen var ute på samråd under tiden 3 januari 2017 till den 25 januari 2017.
  • Inkomna synpunkter kommer att sammanfattas och besvaras i en särskild samrådsredogörelse.
  • Detaljplanen arbetas om efter de inkomna synpunkterna. När det är klart kommer detaljplanen skickas ut på granskning, då har du chans att tycka till om förslaget igen.

Vad gör vi

Detaljplanen för Flemingsbergsdalen del 1 vann laga kraft 2014. Den gjorde det möjligt att bygga bostäder, handel och kontor på del av fastigheten Generatorn 2. Nu pågår ett arbete med en särskild detaljplan för del av Generatorn 2 som innebär vissa justeringar av den tidigare planen. Den nya detaljplanen innebär att vi ökar ytan för bostäder mot att vi minskar den för kontor. Totalt innebär planen 230 bostäder och 70 platser på äldreboende. Antalet våningar varierar mellan 5 och 16.

Läs mer om pågående planer och arbeten i Flemingsbergsdalen 

Tidsplan

Samråd  Kvartal 1 2017
Granskning  Kvartal 4 2019
Antagande Kvartal 2 2020
Laga kraft

Cirka fyra veckor efter antagande om antagandebeslut inte överklagas

Byggstart Kvartal 4 2020

 

Uppdaterad 13 juni 2019

Var informationen till din hjälp?