Flemingsbergsdalen – kontor

Vi planerar att bygga kontor med handel i entrévåningarna på del av fastigheten Generatorn 2 med flera i Flemingsberg, korsningen Regulatorvägen–Björnkullavägen.

Vad händer nu?

  • Den 26 februari–26 mars 2021 är detaljplanen ute på granskning. Det är sista tillfället att tycka till om förslaget innan detaljplanen antas av kommunfullmäktige. Skicka dina synpunkter till plan@huddinge.se. Alla handlingar hittar du längre ner på denna sida.
  • Detaljplanen var på samråd den 3–25 januari 2017. Planförslaget justerades utifrån de synpunkter som kom in.

Vad gör vi

Detaljplanen för Flemingsbergsdalen del 1 vann laga kraft 2014. Den gjorde det möjligt att bygga bostäder, handel och kontor på del av fastigheten Generatorn 2. Nu pågår ett arbete med en särskild detaljplan för del av Generatorn 2 som innebär vissa justeringar av den tidigare planen.

Läs mer om pågående planer och arbeten i Flemingsbergsdalen 

Tyck till

Under granskningen den 26 februari–26 mars 2021 kan du läsa handlingarna (pappersutskrift) i receptionen, Huddinge kommunhus, Kommunalvägen 28, Huddinge. Handlingarna finns också digitalt under rubriken "Handlingar", "Samråd" nedan.

Lämna dina synpunkter på planförslaget senast den 26 mars 2021 genom att mejla plan@huddinge.se eller skicka brev till:

Huddinge kommun
Plansektionen
141 85 Huddinge

Ange planärendets namn ”Detaljplan för Generatorn 2 med flera”, diarienummer KS-2016/1289 och din fastighetsbeteckning om det är aktuellt. Skicka gärna dina synpunkter med e-post eftersom det underlättar vår handläggning.

Tidsplan

Samråd  3–25 januari 2017
Granskning  26 februari–26 mars 2021
Antagande Kvartal 1, 2021
Laga kraft

Cirka fyra veckor efter antagande om antagandebeslutet inte överklagas

Byggstart Kvartal 4, 2021

 

Uppdaterad 26 februari 2021

Var informationen till din hjälp?