Flemingsbergsdalen – genomförande

Vad gör vi?

I och med genomförandet av detaljplanen för Flemingsbergsdalen del I kommer det att ske en hel del förändringar i Flemingsbergsdalen.

Infartsparkeringen kommer att påverkas av den nya bebyggelsen och under byggtiden kommer platserna till en början att flyttas för att ge plats åt en byggetablering. I senare skeden kommer antalet platser att minska.

Björnkullavägens sträckning kommer att på sikt få en ny sträckning närmare Tingshuset och med en annan anslutning till Regulatorvägen.

Skogspartiet mellan Visättrahöjden och Björnkullavägen kommer utnyttjas som upplag för massor och byggmaterial under stora delar av byggtiden.

När gör vi det?

Oktober 2014–juni 2018.

Läs mer på flemingsbergsdalen.skanska.se 

Uppdaterad 5 oktober 2017

Var informationen till din hjälp?