Flemingsbergsdalen – Ica Maxi, bostäder, torg och park

Flemingsbergsdalen byggs ut med funktioner som hör en stadskärna till. Det här arbetet rör fastigheten Generatorn 1 med flera. Ta del av information av projektet och trafikstörningar under arbetet.

Kartbild med markering av detaljplanens område.

Vad händer nu?

  • I den första etappen är Ica Maxi klar. Inflyttning av hyresrätterna pågår och beräknas bli klart under kvartal 1 2017. Sporthallen har invigts under september 2017. Butiker och medicalfitness anläggning har öppnat under slutet av sommaren 2017. Hotellet invigs under slutet av 2017.
  • I detaljplanen ingår byggnation av ett nytt torg, en ny park samt ombyggnation av Björnkullavägen och delar av Regulatorbron vilka beräknas vara klara hösten 2017.
  • Detaljplanearbetet för kommande etapp har precis påbörjats. I den planeras det för ytterligare bostäder, vårdboende och butiker. Antal och upplåtelseform är oklart. I nuläget ingår ingen byggnation av allmän service.

Vad gör vi?

Flemingsberg behöver en mötespunkt för alla som bor och verkar, detta för att området ska utvecklas till en regional stadskärna med attraktiva boendemiljöer och ett kunskapsintensivt näringsliv. Detaljplanen för den nya stadskärnan ger möjlighet till handel, service, kultur, idrott, offentliga verksamheter, hotell, kontor och bostäder. 

Parkeringen avses huvudsakligen ske i garage förutom vid angöringstorget. 

Läs mer om Flemingsbergsdalen på Skanskas webbplats 

Skissförslag som visar hur den första etappen av Flemingsbergsdalen skulle kunna se ut. Skissen innehåller så väl handel och parkering som bostadshus.

Detaljplan

Detaljplanen för Flemingsbergsdalen 1 (del av Generatorn 1 med flera) vann laga kraft september 2014.

Läs laga kraft vunna handlingar

Utbyggnad av allmänna anläggningar

Inom projektet ingår en ombyggnation av Björnkullavägen till ett nytt läge närmare Visättra och Tingsrätten. I samband med det flyttas ett antal större ledningar till nytt läge i den nya sträckningen av Björnkullavägen. Senare ska även Regulatorvägen byggas om i anslutning till projektet. 

Nya Ebba Bååts torg ska byggas mellan den nya sporthallen och de nya bostäderna.

Trafikstörningar under arbetet

Under utbyggnadstiden sker tillfälliga trafikomledningar.

Information om trafiken finns på Skanskas webbplats

Uppdaterad 10 oktober 2017

Var informationen till din hjälp?