Flemingsbergsdalen – kontor, ny stationsentré och bostäder i Södra entrén

Vi tar fram en detaljplan för del av fastigheten Generatorn 2 och Generatorn 3. I Södra entrén i Flemingsbergsdalen planerar vi för kontor, ny stationsentré, bostäder, mobilitetshus och service.

Vad händer nu?

  • Den 17 juni 2020 fattade kommunstyrelsen beslut om planuppdrag. Nedan kan du läsa tjänsteutlåtandet för beslutet.

Vad gör vi?

Södra entrén är tänkt att utvecklas från en parkeringsplats för bilar till en plats med byggnader för framför allt kontor. 

Vi planerar att skapa en attraktiv stationsentré med torg och god förbindelse mellan kringliggande områden och den södra uppgången till pendeltågsstationen i Flemingsberg. Gång- och cykelstråken ska kopplas till stationer och hållplatser.

Arbetet med detaljplanen är en del i att förverkliga visionen och planprogrammet för Flemingsbergsdalen.

Tidsplan

Planuppdrag 17 juni 2020
Samråd Kvartal 4, 2020
Granskning Kvartal 1, 2021
Antagande Kvartal 2, 2021
Laga kraft Kvartal 3, 2021
Byggstart Kvartal 3, 2021

Uppdaterad 29 juni 2020

Var informationen till din hjälp?