Flemingsbergsdalen – kontor, ny stationsentré och bostäder i Södra entrén

Vi tar fram en detaljplan för del av fastigheten Generatorn 2 och Generatorn 3. I Södra entrén i Flemingsbergsdalen planerar vi för kontor, ny stationsentré, bostäder, mobilitetshus och service.

Hämtar kartdata...

Vad händer nu?

  • Den 24 september–4 oktober 2020 hade vi en enkät för barn och ungdomar 2–17 år. Svaren är en del av barnkonsekvensanalysen som vi gör för att ta reda på hur barn påverkas när vi bygger.
  • Den 17 juni 2020 fattade kommunstyrelsen beslut om planuppdrag. Nedan kan du läsa tjänsteutlåtandet för beslutet.

Vad gör vi?

Södra entrén är tänkt att utvecklas från en parkeringsplats för bilar till en plats med byggnader för framför allt kontor. 

Vi planerar att skapa en attraktiv stationsentré med torg och god förbindelse mellan kringliggande områden och den södra uppgången till pendeltågsstationen i Flemingsberg. Gång- och cykelstråken ska kopplas till stationer och hållplatser.

Arbetet med detaljplanen är en del i att förverkliga visionen och planprogrammet för Flemingsbergsdalen.

Tidsplan

Planuppdrag 17 juni 2020
Samråd Kvartal 2, 2021
Granskning Kvartal 1, 2022
Antagande Kvartal 2, 2022
Laga kraft Kvartal 3, 2022
Byggstart Kvartal 3, 2022

Uppdaterad 23 mars 2021

Var informationen till din hjälp?