Flemingsbergsparken - upprustning

Flemingsbergsparken rustas upp under våren 2018. Förslaget innehåller bland annat en lekplats, ny konstgräsplan, picknickplatser och utegym.

Illustrationsskiss av förslaget

Förslaget bygger på den medborgardialog som hölls under våren och sommaren 2016. Under vintern 2017 fanns tillfälle att tycka till om förslaget. Parken delas in i tre olika delar för att skapa balans mellan lek och lugn. De tre delarna utgår från hur parken är idag och kallas för den folkliga parken, picknickgläntan och den vilda skogen.

Den folkliga parken

Den här delen av parken, som ligger närmast Gula gången och skolan, blir en aktiv plats där man möts, grillar, sportar, leker och kan ha evenemang. Här föreslås ett parktorg med grillar, bänkbord, pingisbord och bouleplan. Multisportplanen görs om och får en träram med klättervägg på ena sidan och en läktare i söderläge. Mitt emot parktorget skapas en parkbeach med sand där man kan klättra, klänga, göra barrgymnastik och träna i utegymmet.

Förslaget innehåller också en lekplats. Lekplatsen är omgiven av en mur som även kan användas för att sitta och gå på. Intill lekplatsen föreslås yta för vattenlek där man kan svalka av sig och leka på sommarhalvåret. Scenen rustas upp och får ett tak som även kan användas som väderskydd för till exempel dagisgrupper.

Picknickgläntan

Denna del av parken ligger innesluten av skogen och förblir en rund gräsmatta för picknick och umgänge. Några enstaka träd placeras på ytan. I anslutning till gläntan placeras flera nya grillplatser med bänkbord, både gemensamma och enskilda. I den södra delen av gläntan föreslås lådor för odling.

Den vilda skogen

I skogen görs bara några diskreta tillägg. På särskilda utsiktspunkter och gläntor placeras picknickbord och grillplatser. Skräpkorgar ställs intill grillplatser för att förhindra nedskärpning i naturen. Fågelholkar sätts ut i skogen. På vissa platser kan belysning sättas upp för att skapa häftiga effekter, till exempel mot träd eller klippväggar.

Belysning

Belysningen i parken rustas upp.

Vägar och stigar

För att göra parken mer spännande för de som går föreslås en slingrande väg som bygger vidare på dagens stigsystem. Vägen förhåller sig till rum som redan finns och binder ihop parkens olika delar. Där svängarna är stora skapas smalare genvägar. Den slingrande vägen gör det även svårt för bilister och mopeder att köra genom parken.

Uppdaterad 4 oktober 2017

Var informationen till din hjälp?