Glömstahallen – idrottshall, idrottsytor och parkering

På fastigheten Glömsta 4:17 med flera kommer kommunen bygga en hall och utomhusytor för idrott, samt parkeringsytor för idrottshallen och den framtida Glömstaskolan.

Kartbild med markering över detaljplanens område.

Vad händer nu? 

  • Detaljplanen för en ny idrottshall har vunnit laga kraft.

  • Byggstart beräknas ske under kvartal 2 2017.

Vad gör vi?

Projektet omfattar en nybyggnation av en idrottshall och utomhusytor för idrott, parkeringsytor för idrottshallen, plus personalparkeringsytor till Glömstaskolan. Planen medger även möjligheten att i framtiden anlägga en naturpark på kullen i planområdets norra del. Lokaliseringen av sporthallen har gjorts så att den hamnar nära den framtida Glömstaskolan, så att hallen ska kunna nyttjas av såväl elever vid den framtida Glömstaskolan, som allmänheten.

Projektet initierades av barn- och utbildningsförvaltningen, i och med att en fullstor idrottshall inte ryms på ett bra sätt inom fastigheten Glömsta 2:60, då den framtida Glömstaskolan på sikt behöver innehålla fler elever än vad som ursprungligen var tänkt.

Framtida hyresgäst är kultur- och fritidsförvaltningen, kravspecifikationen ska tas fram i dialog med barn- och ungdomsförvaltningen. Det är Huddinge samhällsfastigheter AB som är byggaktör.

Tidplan

Samråd

Granskning

Antagande, KF

Laga kraft

Byggstart idrottshall

Inflyttning

29 oktober–11 december 2014

13 oktober–13 november 2015

Juni 2016

Juli 2016

Kvartal 2 2018

Kvartal 3 2019

Uppdaterad 16 mars 2018

Var informationen till din hjälp?