Glömstahallen – idrottshall, idrottsytor och parkering

På fastigheten Glömsta 4:17 bygger kommunen en hall och utomhusytor för idrott, samt parkeringsytor för idrottshallen och Glömstaskolan.

Vad händer nu? 

  • Den nya idrottshallen invigdes i september 2019.

  • Under våren 2020 slutför kommunen arbetet med gång- och cykelbanorna längs Bergavägen.

Vad gör vi?

Projektet omfattar en nybyggnation av en idrottshall och utomhusytor för idrott, parkeringsytor för idrottshallen, plus personalparkeringsytor till Glömstaskolan.

Sporthallen kommer att ligga nära  Glömstaskolan, så att hallen ska kunna nyttjas av såväl elever vid den framtida Glömstaskolan, som allmänheten.

Planen gör det också möjligt att i framtiden anlägga en naturpark på kullen i planområdets norra del.

Varför gör vi det?

Projektet initierades av barn- och utbildningsförvaltningen, i och med att en fullstor idrottshall inte ryms på ett bra sätt inom fastigheten Glömsta 2:60, då Glömstaskolan på sikt behöver innehålla fler elever än vad som ursprungligen var tänkt.

Framtida hyresgäst är kultur- och fritidsförvaltningen, kravspecifikationen ska tas fram i dialog med barn- och ungdomsförvaltningen. Det är Huddinge samhällsfastigheter AB som är byggaktör.

Tidsplan

Samråd

29 oktober–11 december 2014

Granskning 13 oktober–13 november 2015

Antagande, kommunfullmäktige

Juni 2016

Laga kraft

Juli 2016

Byggstart idrottshall

Kvartal 2, 2018

Inflyttning Kvartal 3, 2019

Uppdaterad 29 oktober 2019

Var informationen till din hjälp?