Glömstahallen – idrottshall, idrottsytor och parkering

På fastigheten Glömsta 4:17 bygger kommunen en hall och utomhusytor för idrott, samt parkeringsytor för idrottshallen och Glömstaskolan.

Vad händer nu? 

  • Just nu pågår byggnationen av idrottshallen. Den beräknas vara klar inför skolstarten 2019.

Vad gör vi?

Projektet omfattar en nybyggnation av en idrottshall och utomhusytor för idrott, parkeringsytor för idrottshallen, plus personalparkeringsytor till Glömstaskolan.

Sporthallen kommer att ligga nära  Glömstaskolan, så att hallen ska kunna nyttjas av såväl elever vid den framtida Glömstaskolan, som allmänheten.

Planen gör det också möjligt att i framtiden anlägga en naturpark på kullen i planområdets norra del.

Varför gör vi det?

Projektet initierades av barn- och utbildningsförvaltningen, i och med att en fullstor idrottshall inte ryms på ett bra sätt inom fastigheten Glömsta 2:60, då Glömstaskolan på sikt behöver innehålla fler elever än vad som ursprungligen var tänkt.

Framtida hyresgäst är kultur- och fritidsförvaltningen, kravspecifikationen ska tas fram i dialog med barn- och ungdomsförvaltningen. Det är Huddinge samhällsfastigheter AB som är byggaktör.

Tidplan

Samråd

Granskning

Antagande, KF

Laga kraft

Byggstart idrottshall

Inflyttning

29 oktober–11 december 2014

13 oktober–13 november 2015

Juni 2016

Juli 2016

Kvartal 2 2018

Kvartal 3 2019

Uppdaterad 30 april 2019

Var informationen till din hjälp?