Glömstahallen – idrottshall, idrottsytor och parkering

I korsningen Bergavägen–Glömstavägen har kommunen byggt en idrottshall och utomhusplan, samt parkeringsytor för idrottshallen och Glömstaskolan.

Vad händer nu? 

  • Under hösten 2021 planerar kommunen att slutföra arbetet med gång- och cykelbanorna som ska ansluta från Bergavägen till Glömstavägen.
  • Under våren 2020 blev gång- och cykelbanorna intill Glömstahallen klara.
  • Den nya idrottshallen invigdes i september 2019.

Vad gör vi?

Projektet har omfattat en nybyggnation av en idrottshall och utomhusytor för idrott, parkeringsytor för idrottshallen, plus personalparkeringsytor till Glömstaskolan.

Sporthallen ligger nära Glömstaskolan för att hallen ska kunna nyttjas av såväl elever vid den framtida Glömstaskolan, som allmänheten.

Planen gör det också möjligt att i framtiden anlägga en naturpark på kullen i planområdets norra del.

Varför gör vi det?

Glömstaskolan behöver ta emot fler elever än vad som ursprungligen var tänkt. Eftersom en fullstor idrottshall inte rymdes på ett bra sätt inom Glömstaskolans skoltomt, föreslog barn- och utbildningsförvaltningen att en ny idrottshall skulle byggas.

Hyresgäst för idrottshallen är kultur- och fritidsförvaltningen, men kravspecifikationen har tagits fram i dialog med barn- och utbildningsförvaltningen. Huddinge samhällsfastigheter AB var byggaktör.

Boka Glömstahallen

Tidsplan

Samråd

29 oktober–11 december 2014

Granskning 13 oktober–13 november 2015

Antagande, kommunfullmäktige

Juni 2016

Laga kraft

Juli 2016

Byggstart idrottshall

Kvartal 2, 2018

Inflyttning Kvartal 3, 2019
Ombyggnation av Bergavägen Kvartal 2, 2020
Ombyggnation för anslutning av Bergavägen till Glömstavägen Kvartal 3, 2021

Uppdaterad 11 september 2020

Var informationen till din hjälp?