Flemingsberg – 450 nya student- och forskarbostäder

På fastigheterna Grantorp 2:32 och Blicka 3 planerar vi för cirka 450 nya student- och forskarbostäder samt lokaler för utbildnings- och forskningsverksamhet.

Den blå markeringen visar detaljplanens ungefärliga område.

Vad händer nu?

Den 20 juni 2018 fattade kommunstyrelsen beslut om att ge planuppdrag. Nu arbetar vi med att ta fram ett förslag för detaljplan.

Vad gör vi?

En ny detaljplan inom universitetsområdet i Flemingsberg skulle göra det möjligt att bygga både nya student- och forskarbostäder samt nya lokaler för utbildnings- och forskningsverksamhet. I arbetet med detaljplanen ska vi även undersöka behovet av en ny förskola med plats för 80-100 barn.

Skiss som visar exempel på moderna byggnader med stora fönster.
Bilden visar en vision över hur det aktuella området kan komma att se ut. Foto: Tovatt Architects and Planners AB.

Varför gör vi det?

Flemingsberg är ett växande nav för forskning, utbildning och arbetsplatser. Högskolan behöver utöka sina lokaler. För att få ett levande campus är det viktigt att bostäder finns i anslutning till campusområdet. I Stockholmsområdet råder en brist på studentbostäder, men även en brist på bostäder för gästforskare i anslutning till universitets- och högskoleområden. Därför tar vi nu fram förslag till ny detaljplan.

Tidplan

Planuppdrag                                 Kvartal 2 2018
Samråd Kvartal 3-4 2019
Granskning Kvartal 2-3 2020
Antagande och laga kraft Kvartal 1 2021

Uppdaterad 23 oktober 2018

Var informationen till din hjälp?