Flemingsberg – nya student- och forskarbostäder

Vi tar fram en ny detaljplan för fastigheten Grantorp 2:32 med flera där vi planerar för nya student- och forskarbostäder och en förskola.

Vad händer nu?

Den 20 juni 2018 fattade kommunstyrelsen beslut om att ge planuppdrag. Nu arbetar vi med att ta fram ett förslag för detaljplan.

Vad gör vi?

En ny detaljplan inom universitetsområdet i Flemingsberg skulle göra det möjligt att bygga nya student- och forskarbostäder. I arbetet med detaljplanen ska vi även undersöka behovet av en ny förskola med plats för 80–100 barn.

Varför gör vi det?

Flemingsberg är ett växande nav för forskning, utbildning och arbetsplatser. För att få ett levande campus är det viktigt att bostäder finns i anslutning till campusområdet. I Stockholmsområdet råder en brist på studentbostäder, men även en brist på bostäder för gästforskare i anslutning till universitets- och högskoleområden. Därför tar vi nu fram förslag till ny detaljplan.

Tidsplan

Planuppdrag                                Kvartal 2, 2018
Samråd Kvartal 2, 2020
Granskning Kvartal 4, 2020
Antagande och laga kraft Kvartal 2, 2021

Uppdaterad 19 december 2019

Var informationen till din hjälp?