Gula gången - upprustning av gångstråk och torg

Gula gången är ett välbesökt gångstråk i Grantorp. Vi planerar för en upprustning av stråket och de torg som ligger intill.

Vad händer nu?

Just nu pågår ett programarbete för att rusta upp Gula gången och intilliggande torgytor. Programarbetet ska tydliggöra investeringskostnaden. Om och när en investering ska göras beslutas i den årliga ordinarie budgetprocessen.

Vad gör vi?

Vi förbereder en upprustning av Gula gången. Programarbetet tar hänsyn till de åsikter som kom fram i den medborgardialog som hölls under våren och sommaren 2016 där boende fick tycka till om framtida utformning av Gula gången samt parkområdet bredvid, Flemingsbergsparken (som just nu rustas upp och beräknas vara färdigställd sommaren 2019).

Stråket startar vid Flemingsbergs centrum i väster, passerar förbi kyrkan och Annerstaskolan och ansluter till Flemingsbergsparkens norra entré i öster.

Varför gör vi det?

Gula gången är områdets viktigaste promenadstråk och längs med gången finns många viktiga mötesplatser. Genom bättre belysning, fler sittplatser, trevligare mötesplatser och orienterbarhet ska stråket bidra med ökad trygghet och tillgänglighet.

Uppdaterad 31 januari 2019

Var informationen till din hjälp?