Gula gången - upprustning av gångstråk och torg

Gula gången är ett välbesökt gångstråk i Grantorp. Vi ska rusta upp stråket och det torg som ligger intill.

Vad händer nu?

  • Den 18 september beslutade politikerna i kommunstyrelsen att Gula gången ska rustas upp. Det beslutades också den 10 september av samhällsbyggnadsutskottet.
  • Vi förbereder för att upphandla en entreprenör som ska utföra arbetet.
  • Vattenfall ska lägga om ledningar i området.

Vad gör vi?

Vi förbereder en upprustning av Gula gången. Stråket startar vid Flemingsbergs centrum i väster, passerar förbi kyrkan och Annerstaskolan och ansluter till Flemingsbergsparkens norra entré i öster.

I programarbetet av Gula gången, det vill säga när vi planerade hur stråket ska rustas upp, har vi tagit hänsyn till de åsikter som kom fram i den medborgardialog som hölls under våren och sommaren 2016. Då fick boende tycka till om utformningen av Gula gången och Flemingsbergsparken. Flemingsbergsparken är färdig och invigdes sommaren 2019. 

Upprustningen av Gula gången är ett samarbete mellan Huddinge kommun och Huge.

Illustration av gångstråk med träd på båda sidor.
Illustrationen visar det framtida gångstråket med en dubbelsidig allé av blommande fågelbär. Illustration: ÅF

Ritning över området. Förslag på planteringar och sittplatser visas.
Illustrationsplan som visar den föreslagna upprustningen av Gula gången och torget. Illustration: ÅF

Varför gör vi det?

Gula gången är områdets viktigaste promenadstråk och längs med stråket finns många viktiga mötesplatser. Genom bättre belysning, fler sittplatser, trevligare mötesplatser och planteringar ska stråket bidra med ökad trygghet och tillgänglighet.

Tidsplan

Innan upprustningen kan starta måste Vattenfall flytta ledningar och Huddinge kommun upphandla en entreprenör.

Vi beräknar att upprustningen kan starta någon gång under våren 2020.

Uppdaterad 19 september 2019

Var informationen till din hjälp?