Huddingevägen – cirkulationsplats i Flemingsberg

Syftet med planläggningen är att möjliggöra för en ny överliggande cirkulationsplats och två kommunala anslutningar mot Björnkulla och Alfred Nobels allé. Projektet är en del av Flemingsberg BanaVäg etapp II.

Vad händer nu? 

Den nya detaljplanen antogs i kommunfullmäktige den 19 februari 2018 och beräknas vinna laga kraft den 20 mars.

Vad gör vi?

Vi planerar cirkulationsplatsen över Huddingevägen för att skapa en ny anslutningsväg till de södra och centrala delarna av Flemingsberg. Dessutom skapas en gång- och cykelförbindelse mellan högskoleområdet och Björnkulla. Samtidigt som kommunen planerar för cirkulationsplatsen  planerar Trafikverket för en vägplan som även inkluderar infarten ner till Riksten och en regional gång- och cykelväg längs med Huddingevägen. 

Läs mer om trafikverkets projekt Väg 571/226 Pålamalmsvägen - Högskolan, ny väg/del av förbifart Tullinge

Aktivitet

Tidplan

Samråd

3–4 kvartalet 2015

Granskning

2 juni - 30 juni 2017

Antagande

19 februari 2018

Laga kraft

20 mars 2018

Byggnation

2018–2021

Uppdaterad 28 februari 2018

Var informationen till din hjälp?