Huddingevägen och Hälsovägen – ombyggnad av väg

Vad gör vi?

Trafikverket är ägare till projektet BanaVäg Flemingsberg, med syfte att öka kapaciteten i regionen för väg- och spårtrafik, bidra till den regionala utvecklingen och möjliggöra en kommande renovering av järnvägsbroarna över Norr- och Söderström i centrala Stockholm, den så kallade Getingmidjan.

Utbyggnad möjliggör fler stopp av regional- och fjärrtåg i Flemingsberg

Idag har Flemingsberg tre perronger. Pendeltågen stannar vid den på mitten (spår 4 och 5) medan fjärr- och regionaltåg stannar på de två yttre perrongerna. Fjärr- och regionaltåg som ska söderut kan redan stanna på båda sidor om perrongen (spår 6 och 7) men norrgående trafik kan bara stanna på ena sidan (spår 3). För att möjliggöra tågstopp på båda sidor om även denna perrong byggs spår 2 (före detta spår 0). Samtidigt förbereds för ett yttre passerade norrgående spår, spår 1 (före detta spår -1). I planeringen finns utrymme för ett spår närmast Flemingsbergsdalen för passerande, södergående tåg.

Utbyggnaden möjliggör betydligt fler stopp av både regionaltåg och fjärrtåg i Flemingsberg. Att kapaciteten byggs ut nu är kopplat till behov i samband med renoveringen av sträckan mellan Stockholm Central och Stockholms södra (Getingmidjan). Byggnationen är också ett steg i arbetet med att stärka Flemingsberg som mål och bytespunkt i regionen. Sannolikt kommer fjärrtågen åter stanna i Flemingsberg på sikt men ett stopp är helt beroende av mängden resenärer som vill ha en sådan hållplats.

Projektet medför arbeten i korsningen Huddingevägen-Hälsovägen samt närliggande gång- och cykelvägar, busshållplatser, cykelparkeringar och gångtunnlar.

Under byggtiden kommer det att bli tillfälliga omledningar av trafik både för fordon och fotgängare och cyklister.

Läs mer om Banaväg Flemingsberg på Trafikverkets webbplats

När gör vi det?

September 2014–maj 2018.

Uppdaterad 14 juni 2019

Var informationen till din hjälp?