Karolinska Universitetssjukhuset – Technology for Health

I två etapper bygger Hemsö och SveaNor ett utbildnings- och forskningscenter på fastigheten Medicinaren 23 bredvid Karolinska Universitetssjukhuset.

Vad händer nu?

  • Hemsö och SveaNor uppför tillsammans ett utbildnings- och forskningscenter bredvid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Byggnationen sker i två etapper. Den första etappen heter Technology for Health och beräknas vara klar i juni 2016. Den andra etappen har fått namnet NEO och beräknas stå klar 2017.

  • Locum har påbörjat ombyggnationen av entrétorget av Karolinska Universitetssjukhuset. Planerat slutdatum är oktober 2016.

Vad gör vi?

En detaljplan togs fram 2007 för att dels förbättra sambanden mellan Grantorp och sjukhusområdet, dels skapa en tätare stadsmiljö kring Hälsovägen genom utbyggnad av bostäder, arbetsplatser, vård och handel. Sedan dess har Flemingsbergs centrum och Hälsovägen byggts. Dessutom har ett patienthotell byggts och ett punkthus med studentlägenheter.  

På båda sidor om sjukhusets entré finns byggrätter för kontor, forskningsverksamhet och vård. Sedan hösten 2015 pågår byggnation av nya utbildnings- och forskningslokaler över sjukhusets parkeringsgarage.

 

Hemsös och SveaNors förslag över hur de nya byggnaderna skulle kunna se ut. Arkitekt är Tengbom. Skissen visar vyn från Hälsovägen.
Hemsös och SveaNors förslag över hur de nya byggnaderna skulle kunna se ut. Arkitekt är Tengbom. Skissen visar vyn från Hälsovägen.
Fotograf - Hemsös/SveaNors/Tengbom

Locums förslag över hur det nya entétorget till sjukhuset skulle kunna se ut. Skissen visar vyn från Hälsovägen.
Locums förslag över hur det nya entétorget till sjukhuset skulle kunna se ut. Skissen visar vyn från Hälsovägen.
Fotograf - Locum

Detaljplan

Detaljplanen för del av Medicinaren 5 med flera (Flemingsbergs centrum och Novum BioCity) vann laga kraft oktober 2007, den utgör utgångspunkt för nybyggnationen. 

Ta del av handlingar

Utbyggnad av allmänna anläggningar

Inom projektet ingick en ombyggnation av Hälsovägen, den färdigställdes under 2014.

Utbyggnad av bostäder

Inom samma detaljplan finns en ännu outnyttjad byggrätt för bostäder på mark ägd av det kommunala bostadsbolaget Huge. Området ligger norr om Hälsovägen mellan varuintaget för Flemingsbergs centrum och Hälsovägen. Förstudier utreder förutsättningarna för byggnation.

Uppdaterad 14 juni 2019

Var informationen till din hjälp?