Karolinska Universitetssjukhuset – om- och tillbyggnader

Karolinska Universitetssjukhuset har byggts ut med nya lokaler för bland annat operationsavdelning med cirka 24 salar.

Vad händer nu?

  • Locum har färdigställt om- och tillbyggnationen av Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Byggnationerna pågick 2015–2020 på baksidan av sjukhuset.

Vad gör vi?

Ny- och ombyggnationerna av operation och röntgen vid Karolinska Universitetssjukhuset är en del av en större satsning inom Region Stockholm (tidigare Stockholms läns landsting). Byggnationen ingår i ”Framtidsplanen”, en omfattande utveckling av hälso- och sjukvården i Stockholms län för att möta framtidens vårdbehov. 

En detaljplan har tagits fram för att ge förutsättningar för en omfattande utbyggnad av befintlig sjukhusbyggnad, mer än den Locum nu använder. Ändamålen i den nya detaljplanen omfattar förutom sjukvård, även undervisning, forskning, utveckling och laboratorieverksamhet.

Minst 30 procent av ytan i södra delen mot Anatomivägen ska vara sjukhuspark. Anatomivägen kommer att byggas om i ett sent projektskede. 

Läs mer om ny- och ombyggnationen av Karolinska Universitetssjukhuset på Locums webbplats 

Detaljplan

Detaljplanen för del av Medicinaren 5, del II (Huddinge sjukhusområde) vann laga kraft i oktober 2014, den utgör utgångspunkt för tillbyggnationen.

Ta del av handlingarna

Utbyggnad av allmänna anläggningar

Inom projektet ingår en ombyggnation av Anatomivägen i ett sent skede, den beräknas byggas av kommunen under 2021.

Uppdaterad 16 mars 2020

Var informationen till din hjälp?