Kästa – förberedelser för Tvärförbindelse Södertörn

Trafikverket planerar att bygga Tvärförbindelse Södertörn – en ny väg från Kungens kurva, via Flemingsberg, till riksväg 73 i Haninge. För att vägen ska kunna byggas måste en ny detaljplan upprättas i området kring Kästa.

Hämtar kartdata...

Vad händer nu?

  • Nästa steg är att kommunen skickar ut detaljplanen för Grantorp 5:1 med flera på granskning. Det planerar vi att göra under andra kvartalet 2021.
  • Den 11 januari–28 februari 2021 var detaljplanen för Grantorp 5:1 med flera på samråd. Då hade du möjlighet att tycka till om förslaget.
  • Den 31 maj 2017 fattade kommunstyrelsen beslut om att påbörja planarbetet för Tvärförbindelse Södertörn.

Vad gör vi?

För att Trafikverket ska kunna bygga Tvärförbindelse Södertörn tar de fram en vägplan som beskriver vägens omfattning, utformning och konsekvenser.

Gällande detaljplaner i området kring Kästa stämmer inte överens med Trafikverkets vägplan. Gällande detaljplaner som behöver ändras reglerar bland annat verksamheter, natur och väg på en specifik höjd. Genom att kommunen ändrar gällande detaljplaner kan Trafikverket bygga vägen.

Varför gör vi det?

Tvärförbindelse Södertörn är ett projekt startat av Trafikverket för att förbättra möjligheterna att resa inom Södertörn.

Huddinges fysiska planering har under många år byggt på att vägen ska bli verklighet. I dag är både Glömstavägen och Lännavägen olycksdrabbade vägar. Den nya vägen och det regionala cykelstråket som ingår i projektet kommer att ge bättre framkomlighet och säkerhet för såväl bilister, cyklister, gångtrafikanter och den stora mängd godstrafik som dagligen trafikerar Södertörn.

Tvärförbindelse Södertörn kommer tillsammans med E4 Förbifart Stockholm att binda samman de södra och norra delarna av länet och skapa nya möjligheter för boende, pendling och näringsliv.

Om Tvärförbindelse Södertörn på huddinge.se

Tidsplan

Samråd 11 januari–28 februari 2021
Granskning Kvartal 2, 2021
Antagande Kvartal 4, 2021
Laga kraft Kvartal 4, 2021

Tidsplanen för detaljplanen kan förändras.

Enligt Trafikverket kan vägen börja byggas tidigast 2023 och byggtiden är cirka tio år.

Om Tvärförbindelse Södertörn på Trafikverkets webbplats

Uppdaterad 9 mars 2021

Var informationen till din hjälp?