Småbrukets backe – ny förskola

Visättra är i stort behov av en förskola. Därför jobbar vi med en ny detaljplan för en förskola som kan rymma 125 barn fördelat på två våningar, på fastigheten del av Visättra. 1:5 Den befintliga detaljplanen tillåter bara en våning.

Vad händer nu?

  • Detaljplanen vann laga kraft 22 april 2017.

Vad gör vi?

Syftet med planläggningen är att tillgodose behovet av en förskola i Visättra. Den nya planen kommer möjliggöra byggnation av en förskola om 125 barn. Intill planläggningen pågår just nu byggnation av Visättra ängar med cirka 730 lägenheter.

För närvarande finns ingen bebyggelse på planområdet men gällande plan tillåter en förskola med en våning. För att rymma 125 barn behövs en ny detaljplan som tillåter två våningar. Uppförandet av den planerade bebyggelsen beräknas kunna påbörjas andra kvartalet 2017 för att sedan stå klar till höstterminen 2018.

Tidplan

Aktivitet

Tidpunkt

Plansamråd

kvartal 1-2, 2016

Granskning

kvartal 4, 2016

Antagande i kommunfullmäktige

27 mars 2017

Laga kraft

kvartal 2, 2017

Byggstart

kvartal 2, 2017

Uppdaterad 20 juni 2017

Var informationen till din hjälp?