Visättra – förskola på Kvarnängsvägen

På fastigheten Visättravallen 2 planerar vi för en ny förskola och för att BMX-hallen ska få permanent bygglov.

 

Vad händer nu?

Den 7 maj till 1 juni 2018 var detaljplanen på samråd. Nu arbetar vi med att gå igenom inkomna synpunkter och revidera planförslaget. Nästa tillfälle att tycka till är under granskningen som vi beräknar äger rum under kvartal 1 2019.

Vad gör vi?

Vi tar fram en ny detaljplan för en ny förskola på Kvarnängsvägen i Visättra. Den nya förskolan ska kunna rymma 160 barn. 

Perspektiv: Tyréns.

Förutom förskolan så innebär detaljplanen också att den hall som finns idag för BMX-sport ska kunna få permanent bygglov och bli kvar.

Varför gör vi det?

Det behövs fler förskoleplatser i Visättra, därför har natur- och byggnadsnämnden gett plansektionen i uppdrag att ta fram en detaljplan för en ny förskola på fastigheten Visättravallen 2. 

BMX-hallen är populär och fungerar väl i området, därför ser vi gärna att den blir kvar.

När gör vi det?

Planuppdrag 15 maj 2017
Samråd 7 maj-1 juni 2018
Granskning Kvartal 4 2019
Antagande  Kvartal 2 2020
Laga kraft Kvartal 2 2020
Byggstart Kvartal 3 2022
Inflytt Kvartal 3 2024

 

Uppdaterad 14 juni 2019

Var informationen till din hjälp?