Visättra – förskola på Kvarnängsvägen

På fastigheten Visättravallen 2 planerar vi för en ny förskola och för att BMX-hallen ska få permanent bygglov.

Visättravallen 2

Vad händer nu?

Den 7 maj till 1 juni var detaljplanen på samråd. Nu arbetar vi med att gå igenom inkomna synpunkter. Nästa tillfälle att tycka till är under granskningen som vi beräknar äger rum under kvartal 4 2018.

Vad gör vi?

Vi tar fram en ny detaljplan för en ny förskola på Kvarnängsvägen i Visättra. Den nya förskolan ska kunna rymma 160 barn. 

Perspektiv: Tyréns.

Förutom förskolan så innebär detaljplanen också att den hall som finns idag för BMX-sport ska kunna få permanent bygglov och bli kvar.

Varför gör vi det?

Det behövs fler förskoleplatser i Visättra, därför har natur- och byggnadsnämnden gett plansektionen i uppdrag att ta fram en detaljplan för en ny förskola på fastigheten Visättravallen 2. 

BMX-hallen är populär och fungerar väl i området, därför ser vi gärna att den blir kvar.

När gör vi det?

Planuppdrag 15 maj 2017
Samråd 7 maj-1 juni 2018
Granskning Kvartal 4 2018
Antagande  Kvartal 2 2019
Byggstart Kvartal 2 2019
Inflytt Kvartal 4 2020

Uppdaterad 4 juni 2018

Var informationen till din hjälp?