Visättra – förskola på Kvarnängsvägen

På fastigheten Visättravallen 2 planerar vi för en ny förskola och för att BMX-hallen ska få permanent bygglov.

 

Vad händer nu?

  • Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen den 1 juni 2020 och vann laga kraft den 26 juni 2020.
  • Detaljplanen var på granskning den 25 november–20 december 2019. Därefter har planförslaget kompletterats utifrån de synpunkter som kom in.
  • Den 7 maj–1 juni 2018 var detaljplanen på samråd. Därefter har planförslaget bearbetats utifrån de synpunkter som kom in.

Vad gör vi?

Vi tar fram en ny detaljplan för en ny förskola på Kvarnängsvägen i Visättra. Den nya förskolan ska kunna rymma 160 barn. 

Illustration över hur den nya förskolan kan komma att se ut.
Perspektiv: Tyréns.
Förutom förskolan så innebär detaljplanen också att den hall som finns i dag för BMX-sport ska kunna få permanent bygglov och bli kvar.

Varför gör vi det?

Det behövs fler förskoleplatser i Visättra och den här platsen passar bra för en förskola. Det finns gott om friyta, det vill säga utrymme för lek och utevistelse och det är nära till naturen. Bussförbindelserna är goda och förskolan kan också använda parkeringen som hör till idrottsanläggningen intill.

BMX-hallen är populär och fungerar väl i området, därför ser vi gärna att den blir kvar.

I maj 2017 gav natur- och byggnadsnämnden plansektionen i uppdrag att ta fram en detaljplan för en ny förskola på fastigheten Visättravallen 2.

Tidsplan

Planuppdrag 15 maj 2017
Samråd 7 maj–1 juni 2018
Granskning 25 november–20 december 2019
Antagande  1 juni 2020
Laga kraft 26 juni 2020
Byggstart Kvartal 3, 2022
Inflytt Kvartal 3, 2024

 

Handlingar

Uppdaterad 3 juli 2020

Var informationen till din hjälp?