Vistaberg – planprogram

Programmet ska möjliggöra detaljplaneläggning med utbyggnad av vatten och avlopp för befintliga tomtområden, planlägga och bebygga nya områden samt visa hur obebyggda områden kan utvecklas.

Markanvändningskarta visar med färgmarkeringar vad som planeras i Vistaberg.
Markanvändningskarta för Vistaberg.

Se markanvändningskartan i större format 

Vad händer nu? 

  • Programmet godkändes av kommunstyrelsen den 25 oktober 2004 (§219).

Vad gör vi?

Syftet med planprogrammet är att kunna ta ställning till för Vistaberg övergripande frågor – till exempel vägdragningar och markanvändning. Programmet ska möjliggöra detaljplaneläggning med utbyggnad av vatten och avlopp för befintliga tomtområden; att planlägga och bebygga nya områden samt visa hur obebyggda områden kan utvecklas. I detta syfte redovisas bebyggelsens karaktär och betydelsefulla riktlinjer. Riktlinjerna ska ligga till grund för den mer detaljstyrda regleringen av bebyggelsen som måste göras i detaljplanearbetet. 

Programhandling

Planprogram (PDF 3,0 MB)

Uppdaterad 24 oktober 2017

Var informationen till din hjälp?