Bergsvägen – byggrätt för befintliga byggnader

Vi tar fram en ny detaljplan för fastigheten Bergskammen 46 i Segeltorp. Fastigheten kommer även i fortsättningen att vara avsedd för bostäder, men vi prövar en byggrätt som medger de byggnader som finns på fastigheten i dag.

Hämtar kartdata...

Vad händer nu?

  • Detaljplanen överklagades den 12 januari 2021 till mark- och miljödomstolen.
  • Kommunfullmäktige antog planen den 14 december 2020. Om detaljplanen inte överklagas vinner den laga kraft fyra veckor efter beslutet.
  • Den 14 september–5 oktober 2020 var detaljplanen för fastigheten Bergskammen 46 på granskning. Då hade du möjlighet att tycka till om förslaget.

Vad gör vi?

Vi prövar en byggrätt som medger de byggnader – ett bostadshus och ett garage – som finns på fastigheten i dag.

Tidsplan

Planuppdrag 6 mars 2019
Samråd   27 januari–17 februari 2020
Granskning   14 september–5 oktober 2020
Antagande 14 december 2020
Överklagan till mark- och miljödomstolen 12 januari 2021
Laga kraft  

 

Uppdaterad 15 januari 2021

Var informationen till din hjälp?