Bergsvägen – byggrätt för befintliga byggnader

Vi tar fram en ny detaljplan för fastigheten Bergskammen 46 i Segeltorp. Fastigheten kommer även i fortsättningen att vara avsedd för bostäder, men vi prövar en byggrätt som medger de byggnader som finns på fastigheten i dag.

Vad händer nu?

  • Den 14 september–5 oktober 2020 är detaljplanen för fastigheten Bergskammen 46 på granskning. Det innebär att du har möjlighet att tycka till om förslaget. Skicka dina synpunkter till plan@huddinge.se.

Vad gör vi?

Vi prövar en byggrätt som medger de byggnader – ett bostadshus och ett garage – som finns på fastigheten i dag.

Tyck till

Under granskningen den 14 september–5 oktober 2020 kan du läsa handlingarna (pappersutskrift) i receptionen, Huddinge kommunhus, Kommunalvägen 28, Huddinge. Handlingarna finns också digitalt under rubriken "Handlingar", "Granskning" nedan.

Lämna dina synpunkter på planförslaget senast den 5 oktober 2020 genom att mejla plan@huddinge.se eller skicka brev till:

Huddinge kommun
Plansektionen
141 85 Huddinge

Ange planärendets namn ”Bergskammen 46 ”, diarienummer KS-2018/2980 och din fastighetsbeteckning om det är aktuellt. Skicka gärna dina synpunkter med e-post eftersom det underlättar vår handläggning.

Tidsplan

Planuppdrag 6 mars 2019
Samråd   27 januari–17 februari 2020
Granskning   14 september–5 oktober 2020
Antagande och laga kraft Kvartal 4, 2020

 

Uppdaterad 14 september 2020

Var informationen till din hjälp?