Ellipsvägen – kontorsverksamhet

Vi tar fram en detaljplan för kontorsverksamhet på fastigheten Cirkeln 2 i Segeltorp.

 

Hämtar kartdata...

Vad händer nu?

  • Detaljplanen vann laga kraft den 19 november 2018.
  • Nästa steg är att fastighetsägaren söker bygglov och genomför projektet, som innebär att ytterligare en våning ska byggas på befintligt byggnad. Denna kommer innehålla kontor. 

Vad gör vi?

Huddinge kommuns åtagande är nu slutfört i projektet i och med att detaljplanen vunnit laga kraft.

När gör vi det?

Samråd 2-22 december 2017
Granskning 23 mars till 13 april 2018
Antagande 22 oktober 2018
Laga kraft 19 november 2018

 

Uppdaterad 14 juni 2019

Var informationen till din hjälp?