Ellipsvägen - kontorsverksamhet

Vi tar fram en detaljplan för kontorsverksamhet på fastigheten Cirkeln 2 i Segeltorp.

Karta över Ellipsvägen och Cirkeln 2

Vad händer nu?

Detaljplanen var på granskning från den 23 mars till och med den 13 april 2018. Nu arbetar vi med att gå igenom inkomna synpunkter.

Vad gör vi?

Vi tar fram en ny detaljplan som kommer tillåta en till våning med kontorsverksamhet på den befintliga byggnaden på fastigheten.

När gör vi det?

Samråd 2-22 december 2017
Granskning 23 mars till 13 april 2018
Antagande Kvartal 4 2018
Laga kraft Kvartal 4 2018

Uppdaterad 7 juni 2018

Var informationen till din hjälp?