Ellipsvägen - kontorsverksamhet

Vi tar fram en detaljplan för kontorsverksamhet på fastigheten Cirkeln 2 i Segeltorp.

Vad händer nu?

Detaljplanen var på samråd den 4-22 december 2017. Nu arbetar vi med att gå igenom de inkomna synpunkterna.

Vad gör vi?

Vi tar fram en ny detaljplan som kommer tillåta en till våning med kontorsverksamhet på den befintliga byggnaden på fastigheten.

När gör vi det?

Samråd 2-22 december 2017
Granskning Kvartal 1 2018
Antagande Kvartal 2 2018
Laga kraft Kvartal 3 2018

Handlingar

Uppdaterad 28 december 2017

Var informationen till din hjälp?