Ellipsvägen - kontorsverksamhet

Vi tar fram en detaljplan för kontorsverksamhet på fastigheten Cirkeln 2 i Segeltorp.

Karta över Ellipsvägen och Cirkeln 2

Vad händer nu?

Detaljplanen planeras att antas i Natur- och byggnadsnämnden 22 oktober 2018. 

Vad gör vi?

Vi tar fram en ny detaljplan som kommer tillåta en till våning med kontorsverksamhet på den befintliga byggnaden på fastigheten.

När gör vi det?

Samråd 2-22 december 2017
Granskning 23 mars till 13 april 2018
Antagande 22 oktober 2018
Laga kraft Kvartal 4 2018

Uppdaterad 25 september 2018

Var informationen till din hjälp?