Gamla Södertäljevägen – utbyggnad av gång- och cykelbana

Kartbild med markering där gång- och cykelvägen byggs ut.

Vad gör vi?

Vi bygger en gång- och cykelbana utmed Gamla Södertäljevägen. Vi bygger också om hållplatserna Mälarvägen och Tallåsvägen.

Vi kommer att informera om när det är gjort och rekommenderar till dess att du som går eller cyklar är försiktig och uppmärksam.

När gör vi det?

Arbetet påbörjades 2018 och skulle var klart i slutet av 2019. På grund av förseningar blir gång- och cykelbanan klar i januari 2020. Vägens körbana asfalteras i vår och hela arbetet beräknas var klart i maj–juni 2020.

Uppdaterad 13 december 2019

Var informationen till din hjälp?