Jägerhorns väg - handel

Kommunen tar fram en ny detaljplan med syfte att tillåta mer handel på fastigheterna Altartorpet 22 och 23 samt Arrendatorn 15 och 16 i Segeltorp.

Vad händer nu?

Planförslaget var på samråd den 11 januari–3 februari 2017. Just nu reviderar vi planhandlingarna efter inkomna synpunkter och tar fram granskningshandlingar.

Vad gör vi?

Vi tar fram en ny detaljplan med syfte att tillåta mer handel på fastigheterna Altartorpet 22 och 23 samt Arrendatorn 15 och 16. Just nu finns tidsbegränsade bygglov för handel, den nya detaljplanen kommer tillåta att dessa permanentas.

När gör vi det?

Samråd Kvartal 1 2017
Granskning Kvartal 1 2018
Antagande Kvartal 2 2018
Laga kraft Kvartal 3 2018

Planhandlingar

Uppdaterad 21 december 2017

Var informationen till din hjälp?