Jägerhorns väg – handel

Kommunen tar fram en ny detaljplan med syfte att tillåta mer handel på fastigheterna Altartorpet 22 och 23 samt Arrendatorn 15 och 16 i Kungens kurva.

Hämtar kartdata...

Vad händer nu?

Planförslaget var på granskning 19 februari–9 mars 2018. Nu går vi igenom de synpunkter som kom in under granskningen och gör sedan mindre förändringar i planförslaget innan detaljplanen antas i kommunstyrelsen.

Vad gör vi?

Vi tar fram en ny detaljplan med syfte att tillåta mer handel på fastigheterna Altartorpet 22 och 23 samt Arrendatorn 15 och 16. Just nu finns tidsbegränsade bygglov för handel, den nya detaljplanen kommer tillåta att dessa permanentas.

Tidsplan

Samråd 11 januari–3 februari 2017
Granskning 19 februari–9 mars 2018
Antagande Preliminärt kvartal 3, 2021
Laga kraft Preliminärt kvartal 4, 2021

 

Uppdaterad 24 mars 2021

Var informationen till din hjälp?