Jägerhorns väg – handel

Kommunen tar fram en ny detaljplan med syfte att tillåta mer handel på fastigheterna Altartorpet 22 och 23 samt Arrendatorn 15 och 16 i Kungens kurva.

Vad händer nu?

Planförslaget var på granskning 19 februari–9 mars 2018. Nu går vi igenom de synpunkter som kom in under granskningen och gör sedan mindre förändringar i planförslaget innan detaljplanen antas i kommunstyrelsen.

Vad gör vi?

Vi tar fram en ny detaljplan med syfte att tillåta mer handel på fastigheterna Altartorpet 22 och 23 samt Arrendatorn 15 och 16. Just nu finns tidsbegränsade bygglov för handel, den nya detaljplanen kommer tillåta att dessa permanentas.

Tidsplan

Samråd 11 januari–3 februari 2017
Granskning 19 februari–9 mars 2018
Antagande Kvartal 3, 2020
Laga kraft Kvartal 4, 2020

 

Uppdaterad 21 april 2020

Var informationen till din hjälp?