Jägerhorns väg - handel

Kommunen tar fram en ny detaljplan med syfte att tillåta mer handel på fastigheterna Altartorpet 22 och 23 samt Arrendatorn 15 och 16 i Segeltorp.

Den blå markeringen vid Jägerhorns väg visar Altartorpet 22 med flera

Vad händer nu?

Planförslaget var ute för granskning 19 februari – 9 mars 2018. Nu arbetar vi med att gå igenom inkomna synpunkter.

Vad gör vi?

Vi tar fram en ny detaljplan med syfte att tillåta mer handel på fastigheterna Altartorpet 22 och 23 samt Arrendatorn 15 och 16. Just nu finns tidsbegränsade bygglov för handel, den nya detaljplanen kommer tillåta att dessa permanentas.

När gör vi det?

Samråd Kvartal 1 2017
Granskning Kvartal 1 2018
Antagande Kvartal 4 2018
Laga kraft Kvartal 4 2018

Uppdaterad 7 juni 2018

Var informationen till din hjälp?