Kungens Kurva – nytt shoppingcenter och Ikea-varuhus

Vad händer nu?

  • Beslutet att anta detaljplanen har vunnit laga kraft den 14 juli 2017.

Vad gör vi?

Syftet med detaljplanen för kvarteren Kurvan 2 respektive 5 är att utöka Kungens kurva Shopping center med handel och bygga om Ikeavaruhuset. Syftet är också att utreda hur den nya anläggningen ska bidra till Kungens kurva genom sin utformning med entréer, mötesplatser, gestaltning och markplanering. De två fastigheterna är privatägda, Kurvan 2 ägs av Ikea Centers Stockholm AB och Kurvan 5 av IKEA fastigheter AB. Den sammanlagda ytan för detaljplanen är cirka 17 hektar.

Skiss över entrén till det utökade shoppingcentret och ombyggda Ikea-varuhuset.
Skiss över entrén till det utökade shoppingcentret och ombyggda Ikea-varuhuset.
Fotograf - Ågren

Projektet innebär bland annat att:

  • Ikeavaruhuset byggs om då det nuvarande byggts om och byggts på i omgångar sedan 1965.
  • Shoppingcentret byggs ut.
  • Shoppingcentret får parkering under byggnaderna i markplan.
  • Ny stor entré mot den nya korsningen Dialoggatan och den förlängda Tangentvägen. Där planeras det även för ett busshållplatsläge, en ny torgbildning och damm.
  • En ny huvudgata mellan Dialoggatan och Smistavägen där delar av Tangentvägen går idag. Huvudgatan är en del av kommunens föreslagna stamnät för kollektivtrafik där busstrafik ska kunna ta sig fram utan att fastna i bilköer. 
  • Vid Dialoggatan skapas en ny knutpunkt för kollektivtrafik med omstigning mellan busstrafik och ett hållplatsläge för en framtida Spårväg syd. Utmed gatan anläggs gång- och cykelvägar på båda sidor. Två dagvattendammar föreslås på bägge sidor om gatan, dessa ska fungera som mötesplatser i området.

Uppdaterad 14 juni 2019

Var informationen till din hjälp?