Kungens Kurva – nytt shoppingcenter och Ikea-varuhus

I kvarteret Kurvan 2 och 5 i Kungens kurva kommer en ny huvudgata med namnet Ingvar Kamprads allé att byggas, Kungens kurva shoppingcenter ska byggas ut och dagvattendammar anläggas.

Vad händer nu?

  • Med start i september (tidigare augusti) 2019 genomförs förberedande åtgärder inför byggnationen av den nya huvudgatan och utbyggnaden av Kungens kurva shoppingcenter. Arbetet beräknas pågå i cirka ett år. 
  • Detaljplanen vann laga kraft den 14 juli 2017.

Vad gör vi?

Detaljplanen för området gör det möjligt att bygga ut Kungens kurva shoppingscenter samt att bygga en ny huvudgata, torg och dagvattendammar.

Utbyggnad av allmänna anläggningar

Huddinge kommun bygger, genom en entreprenör, en ny huvudgata, mellan Dialoggatan och Smistavägen, som kommer att få namnet Ingvar Kamprads allé. Vid korsningen Dialoggatan och Ingvar Kamprads allé ska ett nytt torg byggas. Längs med Ingvar Kamprads allé kommer Stockholm Vatten och Avfall att anlägga dagvattendammar. 

Utbyggnad av Kungens kurva shoppingcenter

IKEA Centers Stockholm AB planerar att bygga ut sitt befintliga shoppingcenter över markparkeringen väster om det befintliga shoppingcentret. Detaljplanen medger 79 500 BTA handel.

Så här påverkas trafiken under arbetet

Från den 13 september leds en del av Modulvägen om och två körfält på Dialoggatan stängs av, ett körfält i vardera riktningen kommer att vara öppet.

Framkomligheten i området kan bli begränsad under vissa tider, så som kvällar och helger.

Kungens kurva - omledning bil (2).png

I samband med arbetet får några busslinjer ändrade hållplatser.

Tangentvägen - buss1.png

Gång- och cykelvägen leds över Ikeas parkering.

Kungens kurva - omledning cykel.png

Trafiken leds om eftersom Stockholm Vatten och Avfall lägger nya ledningar och bygger dagvattendammar i området. Arbetet längs Dialoggatan kommer att pågå i cirka ett år. Omledningen startar fredagen den 13 september, men under hela vecka 37 pågår förberedande arbeten.

Uppdaterad 10 september 2019

Var informationen till din hjälp?