Kungens kurva – cirka 3 500 nya bostäder

Mitt i Kungens kurva planerar vi för en ny stadsdel med bostäder, service och park.

Vad händer nu?

Planprogrammet godkändes av kommunfullmäktige den 10 februari 2020.

Illustration över den nya stadsdelen Kungens kurva
Visionsbild för nordvästra entrén till den nya stadsdelen Kungens kurva. Illustration: ÅWL Arkitekter

Hämtar kartdata...

Vad gör vi?

Vi vill utveckla Kungens kurva till att bli både en handelsplats och en spännande plats att bo på. Kollektivtrafiken förbättras när Spårväg syd byggs. Planprogrammet planerar för en helt ny stadsdel med cirka 3 500 nya bostäder, skola, förskolor, vård- och omsorgsboende och butiker.

Mitt i området skapar vi en stadsdelspark. Även kopplingen till Gömmarens naturreservat blir viktig för de nya invånarnas möjligheter till rekreation.

Området avgränsas geografiskt av Kungens kurvaleden i söder, Dialoggatan i väster, Diagonalvägen i öster och den kommande Ingvar Kamprads allé i norr. Den nya stadsdelens nordvästra hörn kommer att ligga i samma korsning mellan Ingvar Kamprads allé och Dialoggatan som Heron city och entrén till den utbyggda Kungens kurva shoppinggalleria. I den korsningen anlägger vi ett nytt torg och där kommer Spårväg syd att få en hållplats. Det är cirka 1,5 kilometers gångväg till tunnelbanestationen i Skärholmen.

Visionsbild för den nya stadsdelen i Kungens kurva
Visionsbild för den nya stadsdelen i Kungens kurva. Illustration: ÅWL Arkitekter

En vision över den nya parken i stadsdelen Kungens kurva
Visionsbild för stadsdelsparken. Illustration: ÅWL Arkitekter

Visionsbild över en ny pocketpark i Kungens kurva
Visionsbild för fickpark. Illustration: ÅWL Arkitekter

Vision över hur torget kan se ut i stadsdelen Kungens kurva
Visionsbild för torget. Illustration: ÅWL Arkitekter

Detaljplaner tas fram

När planprogrammet är klart och godkänt kommer vi att fortsätta arbetet med detaljplaner.

Varför gör vi det?

Kungens kurva är, tillsammans med Skärholmen, utpekat som en regional stadskärna i RUFS 2050 (Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen). Det är ett område med stor potential och i och med att kollektivtrafiken till och från området förbättras så kan hela Kungens kurva utvecklas.

Uppdaterad 2 juni 2020

Var informationen till din hjälp?