Kungens Kurva – ny trafikplats

Ny trafikplats i Kungens kurva. Ta del av en beskrivning av projektet, detaljplan och planhandlingar.

Kartbild med grönmarkering längs med nuvarande E4 visar det tänkta planområdet.
Den långsmala grönmarkeringen visar planens område.

Vad händer nu?

Senast nytt i projektet hittar du hos Trafikverket.

Läs mer på Trafikverkets webbplats

Vad gör vi?

Förbifart Stockholm är en nord-sydlig förbindelse som planeras gå mellan Kungens kurva i syd och Häggvik i norr. Enligt Trafikverket är syftet att:

  • Knyta samman de norra och södra länsdelarna och avlasta Stockholms centrala delar.
  • Förbättra möjligheterna för en gemensam arbets- och bostadsmarknad inom hela stockholmsregionen.
  • Ge förutsättningar för stark tillväxt inom regionen.
  • Möjliggöra en flerkärnig region med flera centrum.

Läs mer om projektet på Trafikverket.se

Bild över Kungens kurva och trafiken inför projektet.
Perspektivbild över Kungens kurva, arbetsmaterial.

Detaljplan

Detaljplanen var ute på samråd hösten 2011 och granskning ägde rum under vintern 2012.

Detaljplanen ska ge förutsättningar för utbyggnaden av ny trafikplats inom Kungens kurva, dess kopplingar till det lokala vägnätet samt ombyggnad av Lindvretens trafikplats.

Planen gör att arbetsplanen för Förbifart Stockholm kan bestämmas genom att upphäva delar av gällande detaljplaner utmed sträckan Vårby backe och Bredängs trafikplats. Vägområdet för E4/E20 kommer att regleras av arbetsplan precis som idag.

Ta del av antagna handlingar

Utlåtande efter utställning

Uppdaterad 5 oktober 2017

Var informationen till din hjälp?