Långsjöskolan – ny skolbyggnad

På tomten Kråkvik 2:2 i Segeltorp planerar vi att bygga en skola för 360 elever i förkoleklass upp till årskurs 3.

Kartbild med markering av detaljplaneområdet.Vad händer nu?

  • Antagandet av detaljplanen överklagades i januari 2018 till mark- och miljödomstolen, som ännu inte meddelat beslut om samtliga överklaganden.
  • Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 11 december 2017.

Vad gör vi?

Kommunen har tagit fram en ny detaljplan för Långsjöskolan med plats för cirka 360 elever. Skoltomten ligger intill Gömmarens naturreservat och i anslutning till skoltomten kommer bland annat en dagvattendamm med ett ”grodhotell” att anläggas för att bevara naturvärden i området.

Skiss över ny skolbyggnad med skolgård och cykelställ i förgrunden.
Illustration (Tyréns) som visar hur skolan kan komma att se ut.

För att undvika en stor trafikökning i området iordningsställs en avlämningsplats i anslutning till Häradsvägen. Kommunen kommer att anlägga gångbana längs Hagvägen och Ålyckevägen för att skapa en trafiksäker skolväg.

Skolan kommer att byggas av Huddinge Samhällsfastigheter.

Tidplan

Samråd 13 december 2016 - 31 januari 2017
Granskning 2 juni - 16 juli 2017
Antagande i kommunfullmäktige 11 december 2017
Överklagan 9 januari 2018
Besked från mark- och miljödomstolen gällande första överklagandet 23 april 2018
Överklagan (det andra)  skickas till mark- och miljödomstolen 25 april 2018
Besked från mark- och miljödomstolen gällande andra överklagandet Preliminärt kvartal 1 2019
Beräknad byggstart Preliminärt 2019
Beräknad verksamhetsstart Preliminärt 2022

Handlingar

Uppdaterad 8 januari 2019

Var informationen till din hjälp?