Långsjöskolan – ny skolbyggnad

Vid Lövsångarvägen i Segeltorp, intill Gömmarens naturreservat, ska vi bygga en ny kommunal skola för 360 elever från förskoleklass till årskurs 3. Skolan ska preliminärt vara inflyttningsklar 2022.

Hämtar kartdata...

Vad händer nu?

  • Skolbygget tar semester vecka 28–32.
  • Huddinge Samhällsfastigheter påbörjade arbetet med att bygga skolan i april 2020. Skolan ska preliminärt vara inflyttningsklar höstterminen 2022.

  • Huddinge kommun har byggt en gångväg vid Ålyckevägen. För att öka trafiksäkerheten längs gatan har vi tagit bort parkeringsplatserna på vändplatsen på Ålyckevägen. Parkeringsförbud gäller på vändplatsen tills vidare.

  • Efter sommaren kommer Huddinge Samhällsfastigheter påbörja arbetena med parkering- och avlämningsplatsen som ska byggas vid Häradsvägen. 

Karta över genomförda åtgärder

Vad gör vi?

Kommunen har tagit fram en ny detaljplan för Långsjöskolan med plats för cirka 360 elever. Skoltomten ligger intill Gömmarens naturreservat och i anslutning till skoltomten har Huddinge Samhällsfastigheter satt upp fågel- och fladdermusholkar för att kompensera en del av de naturvärden som försvinner när skolan byggs. De har också byggt en groddamm, ett grodhotell och en damm för dagvattnet.

Skiss över ny skolbyggnad med skolgård och cykelställ i förgrunden.
Så här kan skolan komma att se ut. Illustration: Tyréns

För att undvika en stor trafikökning i området bygger vi en parkerings- och avlämningsplats i anslutning till Häradsvägen. Kommunen har byggt en gångväg längs Ålyckevägen för att skapa en trafiksäker skolväg.

Har du frågor om skolbygget?

Har du frågor om det pågående bygget av skolan ska du kontakta Huddinge Samhällsfastigheter.

Följ byggarbetet månad för månad på Huddinge Samhällsfastigheters webbplats

Tidsplan

Samråd 13 december 2016–31 januari 2017
Granskning 2 juni–16 juli 2017
Antagande i kommunfullmäktige 11 december 2017
Överklagan 9 januari 2018
Besked från mark- och miljödomstolen om första överklagandet 23 april 2018
Överklagan (det andra) skickas till mark- och miljödomstolen 25 april 2018
Besked från mark- och miljödomstolen om att andra överklagandet avvisades 25 april 2019
Antagandet av detaljplanen överklagades till Mark- och miljööverdomstolen Maj 2019
Laga kraft 26 juni 2019
Besked från Mark- och miljööverdomstolen om att de inte tar upp ärendet 28 juni 2019
Byggstart för skolan April 2020
Ny skola inflyttningsklar Preliminärt hösten 2022

 

Handlingar

Jonas Pettersson

Exploateringsingenjör, mark- och exploateringssektionen

Besvarar frågor om markförsäljning, gatukostnader och genomförande av planen.

Uppdaterad 2 juli 2020

Var informationen till din hjälp?