Månskärsvägen - handel

Kommunen tar fram en detaljplan för handel i befintlig byggnad på fastigheten Segmentet 1 i Kungens kurva.

Den blå markeringen visar Segmentet 1.
Den blå markeringen visar Segmentet 1.

 Vad händer nu?

  • Detaljplanen vann laga kraft den 23 november 2018. 
  • Nästa steg är för fastighetsägaren att söka bygglov och genomföra projektet som innebär att ytterligare industrilokaler i fastigheten kommer omvandlas till handel. Samt att nytt parkeringsdäck kommer byggas på fastigheten.

Vad gör vi?

Huddinge kommuns åtagande är nu slutfört i projektet i och med att detaljplanen vunnit laga kraft.

När gör vi det?

Samråd Kvartal 1 2017
Granskning 25 oktober-15 novemer 2017
Antagande 22 oktober 2018
Laga kraft 23 november 2018

Uppdaterad 18 december 2018

Var informationen till din hjälp?