Månskärsvägen - handel

Kommunen tar fram en detaljplan för handel i befintlig byggnad på fastigheten Segmentet 1 i Kungens kurva.

Den blå markeringen visar Segmentet 1.

 Vad händer nu?

  • Detaljplanen planeras att antas i Natur- och byggnadsnämnden 22 oktober 2018.

Vad gör vi?

Vi tar fram en ny detaljplan med syfte att tillåta mer handel i befintlig byggnad. Gällande plan tillåter till största del industriverksamhet.

När gör vi det?

Samråd Kvartal 1 2017
Granskning 25 oktober-15 novemer 2017
Antagande 22 oktober 2018
Laga kraft Kvartal 4 2018

Uppdaterad 25 september 2018

Var informationen till din hjälp?