Månskärsvägen - handel

Kommunen tar fram en detaljplan för handel i befintlig byggnad på fastigheten Segmentet 1 i Kungens kurva.

Hämtar kartdata...

Vad händer nu?

  • Detaljplanen vann laga kraft den 23 november 2018. 
  • Nästa steg är för fastighetsägaren att söka bygglov och genomföra projektet som innebär att ytterligare industrilokaler i fastigheten kommer omvandlas till handel. Samt att nytt parkeringsdäck kommer byggas på fastigheten.

Vad gör vi?

Huddinge kommuns åtagande är nu slutfört i projektet i och med att detaljplanen vunnit laga kraft.

Tidsplan

Samråd Kvartal 1, 2017
Granskning 25 oktober–15 novemer 2017
Antagande 22 oktober 2018
Laga kraft 23 november 2018

Uppdaterad 2 mars 2020

Var informationen till din hjälp?