Månskärsvägen – Huddinge Resort

Kommunen vill komplettera Kungens kurva med en hotell-, konferens- och badanläggning med spa, restauranger, viss handel och parkering på tomten Kvadraten 3. Arbetet med detaljplan är pausat.

Hämtar kartdata...

Vad händer nu?

  • Projektet är pausat.
  • Den 26 mars 2018 ska kommunfullmäktige fatta beslut om plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning för Huddinge, vilket innebär att tänkbara utvecklingsmöjligheter för fastigheten ska utredas inom ramen för en ny utvecklingsplan för Kungens kurva. Ett arbete som påbörjas under 2018.

Vad gör vi?

2011 fick vi i uppdrag att upprätta en detaljplan för området Kvadraten 3. Inriktningen är att pröva om området kan användas till en hotell-, konferens- och badanläggning med spa, restauranger, viss handel och parkering.

Utställning

En programhandling var på programsamråd den 1 juli-5 september 2010. Samråd skedde mellan den 7 mars och 12 april 2013. Planhandlingar fanns tillgängliga i Tekniska nämndhuset på Sjödalsvägen 29. Den 14 mars 2013 anordades ett samrådsmöte på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Utställning skedde den 11 februari–11 mars 2014, se utställningshandlingar nedan.

Tidplan

Eftersom arbetet med detaljplan är pausat kan vi inte säga något om tidplan för detta projekt just nu.

Uppdaterad 2 mars 2020

Var informationen till din hjälp?