Smistavägen – utbyggnad av gång- och cykelväg

Gång- och cykelvägen längs med Smistavägen byggs ut och breddas. Det blir ett regionalt cykelstråk som knyter ihop Huddinge centrum och Skärholmen.

Karta som visar var cykelvägen ska byggas ut och förbättras.

Klicka på bilden för förstoring.

Vad händer nu?

  • Arbetet startade i augusti 2020 och pågår året ut. 
  • Vi stänger av runt arbetsområdet, men alla trafikanter kan passera byggarbetsplatsen smidigt och trafiksäkert under hela byggtiden.

Vad gör vi?

Vi förbättrar gång- och cykelvägen längs Smistavägen, sträcka 31, från Smista allé vid gång- och cykeltunneln under E4:an fram till Tangentvägen. Den blir bredare med separata filer för gående och cyklister och flera nya övergångsställen.

Åtgärden ska öka trafiksäkerheten för gående och cyklister och göra det enklare att ta sig mellan Huddinge centrum och Kungens kurva.

Genom Sverigeförhandlingen har Huddinge kommun ingått ett avtal om att bygga ut och förbättra gång- och cykelbanan längs Smistavägen till ett regionalt cykelstråk. Längs sträckan går i dag en gång- och cykelbana som inte uppfyller kraven för ett regionalt cykelstråk.

Trafikstörningar under arbetet

Alla trafikanter kan passera byggarbetsplatsen under byggtiden.

  • Busshållplatsen Jägerhorns väg (för linjerna 173, 707, 710 och 792 i riktning mot Skärholmen) har flyttats cirka 50 meter framåt i färdriktningen och ligger nu utanför Mc Donalds. Den ursprungliga busshållplatsen är stängd till och med den 6 november.

  • Som cyklist behöver du vara uppmärksam på att det kan bli trångt vid vissa passager. Tänk på att ta extra hänsyn till fotgängare och andra cyklister.

  • Vi stänger av vissa körfält förbi byggarbetsplatsen. Det kan innebära köer för dig som kör bil.

Tidsplan

Bygget startade i augusti 2020 och ska vara klart i december 2020.

Uppdaterad 21 oktober 2020

Var informationen till din hjälp?