Videgårdsvägen – utbyggnad och ombyggnad av gata

Huddinge kommun bygger om Kungens kurvaleden till fyra körfält, rustar upp Månskärsvägen med busskörfält samt bygger ny gata mellan Månskärsvägen och Kungens kurvaleden.

Vad händer nu?

  • Vi arbetar med att riva delar av Kungens kurvaleden för att bygga en ny mer trafiksäker väg med fler filer. Kungens kurvaleden är därför avstängd mellan januari och maj.
  • Månskärsvägen har öppnats för dubbeltrafik och busstrafiken har bärjat gå. Den har tidigare varit avstängd för asfaltering.
  • VA-arbeten pågår utmed Kungens kurvaleden. Stockholm Vatten och Avfall är inne i slutarbetet. I dagsläget finns inget fastställd tidsberäkning för VA-arbetena.

Vad gör vi?

Huddinge kommun bygger om Kungens kurvaleden till fyra körfält, rustar upp Månskärsvägen med busskörfält samt bygger ny gata mellan Månskärsvägen och Kungens kurvaleden. Den nya gatan heter Videgårdsvägen och ska anslutas till en ny trafikplats som byggs av Trafikverket.

Ett övergångsställe på Månskärsvägen i höjd med trampolinparken Bounce kommer att uppföras kvartal 2 2019.

När gör vi det?

Arbetet pågår mellan 2016 och slutet av juni 2019.

Uppdaterad 5 februari 2019

Var informationen till din hjälp?