Videgårdsvägen – utbyggnad och ombyggnad av gator i Kungens kurva

I projekt Videgårdsvägen är det flera gator i Kungens kurva som byggs och rustas upp.

Huddinge kommun anpassar Kungens kurvaleden så att den klarar av att ta emot trafiken från den nya trafikplatsen Lindvreten Norra. Trafikplatsen byggs av Trafikverket och ligger mellan Skärholmsvägen och Månskärsvägen.

Kommunen bygger också  en ny gata mellan Månskärsvägen och Kungens kurvaleden. Den nya gatan heter Videgårdsvägen och ska anslutas till den nya trafikplatsen.

Vad händer nu?

  • Kungens kurvaleden planeras öppna för trafik i mitten av maj.
  • Huddinge kommun har satt upp refuger och belysning längs med Kungens kurvaleden och planerar att asfaltera vägen den 24 april.
  • Stockholm Vatten och Avfalls arbete med vatten- och avloppsledningarna vid Kungens kurvaleden är färdigt.
  • Fram till slutet av maj planterar Huddinge kommun träd och buskar längs med leden.  

Vad gör vi?

I projekt Videgårdsvägen bygger Huddinge kommun den nya gatan Videgårdsvägen, som går mellan Månskärsvägen och Kungens kurvaleden. Videgårdsvägen ska anslutas till trafikplats Lindvreten Norra, som byggs av Trafikverket. I samma projekt ingår också att anpassa Kungens kurvaleden för att ta emot trafik från den nya trafikplatsen samt att bygga busskörfält på Månskärsvägen. Månskärsvägen är helt färdigställd och öppen för trafik.

Byggnads- och infrastrukturprojekt i Kungens kurva

Vi arbetar för att utveckla Kungens kurva och göra det enklare att ta sig fram i området, men under tiden arbetet pågår så påverkas framkomligheten i olika utsträckning.

Läs mer om vilka arbeten som pågår, tidplaner och hur de olika projekten påverkar trafiken

När gör vi det?

Projektet Videgårdsvägen pågår mellan 2016 och slutet av juni 2019. Kungens kurvaleden beräknas vara färdig i mitten av maj 2019.

Uppdaterad 23 april 2019

Var informationen till din hjälp?