Dalhemsvägen/Centralvägen – bostäder, service och parker

I kvarteren Fabriken och Förrådet planerar vi för nästa steg i omvandlingen av Storängen från industriområde till bostadsområde.

Flygvideo över modellen för Storängen.

 

Illustration över ett torg och en park
 
Torg och park.

Vad händer nu

  • Detaljplanen var på samråd mellan december 2018 och januari 2019. Nu ser vi över de synpunkter som kommit in och ändrar förslaget på detaljplan inför granskning. 

  • Kommunstyrelsen beslutade om planuppdrag den 20 augusti 2017.

Vad gör vi?

I Storängen är snart 700 bostäder i de norra kvarteren byggda. Nästa etapp är kvarteren direkt söder om Sjödalsvägen, kvarteren Fabriken och Förrådet.

Här planerar vi för cirka 1 500 bostäder i flerbostadshus samt förskolor, lokaler och olika former av LSS-boende. Enligt planuppdraget ska husen grupperas kring 11 gårdar och våningshöjderna vara 5 till 7 våningar respektive 8 till 10 våningar. I botten av husen, i markplan, planerar vi för parkeringar vilket gör att gårdarna är upphöjda.

I bottenvåningar mot torg, längs Sjödalsvägen och på delar av Förrådsvägen och Centralvägen blir det verksamhetslokaler. I området kommer det även att finnas torg och parker.

Fastighetsägare och byggherrar som är med i projektet är Huddinge kommun, JM, HSB, Skanska, Järntorget, Veidekke och Svanberg & Sjögren Bygg AB.

Skiss som visar huskroppar och gårdar på en karta över området.
Bilden visar en så kallad strukturplan, som är ett exempel på hur området skulle kunna utformas. Det är en arbetsmodell och inte ett färdigt förslag.

Varför gör vi det?

Vi planerar för en stor utbyggnad i centrala Huddinge och Storängen de närmaste åren. Kvarter som tidigare varit industriområde blir nu attraktiva och hållbara stadskvarter. Det är en del i vårt arbete med utvecklingen av centrala Huddinge.

Tidplan

Beslut om planuppdrag 30 augusti 2017
Plansamråd december 2018 - januari 2019
Granskning oktober-november 2019
Antagande i kommunfullmäktige mars 2020
Laga kraft tidigast april/maj 2020

Uppdaterad 17 maj 2019

Var informationen till din hjälp?