Förskolan Balingsnäs – ny förskolebyggnad

På fastigheterna Fjället 160 och Fjället 71 planerar vi för en ny byggnad för förskolan Balingsnäs.

Vad händer nu?

Detaljplanen var på granskning den 11 december 2018 till den 15 januari 2019. Nu ser vi över inkomna synpunkter innan detaljplanen lämnas in till politikerna för beslut om antagande.

Vad gör vi?

Vi tar fram en ny detaljplan för nybyggnad av förskolan Balingsnäs. Den nuvarande har plats för ungefär 80 barn medan den nya ska kunna rymma 160 barn. Även förskolegården ska utökas genom att mark som ligger bredvid den befintliga gården, och som redan idag används av barnen, ska ingå i förskolans tomt.

Illustration som visar hur förskolans baksida skulle kunna se ut. Illustration: Tyréns.
Illustration som visar hur byggnaden skulle kunna se ut från Mörtsjövägen. Illustration: Tyréns.

Varför gör vi det?

Det behövs fler förskoleplatser i Balingsnäs och därför har natur- och byggnadsnämnden gett plansektionen i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för nybyggnad av förskolan på fastigheterna Fjället 160 och Fjället 71.

När gör vi det?

Planuppdrag 20 november 2017
Samråd 28 maj -28 juni 2018
Granskning 11 december 2018 - 15 januari 2019
Antagande Kvartal 2 2019
Laga kraft Kvartal 2 2019
Rivning och byggnation Start kvartal 3 2019
Inflytt Kvartal 3 2021

Uppdaterad 13 februari 2019

Var informationen till din hjälp?