Förskolan Balingsnäs – ny förskolebyggnad

På fastigheterna Fjället 160 och Fjället 71 planerar vi för en ny byggnad för förskolan Balingsnäs.

Den blå markeringen visar detaljplanens område. Klicka på bilden för att komma till webbkartan.

Vad händer nu?

  • Detaljplanen är på samråd den 28 maj - 28 juni. Det betyder att du kan ta del av planhandlingarna och tycka till. Efter samrådet behandlas alla inkomna synpunkter och planförslaget kan komma att ändras. Det skickas sedan ut på granskning som är den sista möjligheten att lämna synpunkter.

Öppet hus

Den 18 juni klockan 17.00-19.00 är du välkommen på öppet hus i förskolan Balingsnäs. Vi som jobbar med projektet finns på plats för att svara på dina frågor. Förskolan ligger på Mörtsjövägen 3.

Tyck till

Under samrådstiden har du möjlighet att tycka till om planförslaget. Vi behöver dina synpunkter skriftligen senast 28 juni, antingen via e-post till plan@huddinge.se eller via brev till

Huddinge kommun
Plansektionen
Kommunalvägen 28
141 85 Huddinge

Märk ditt mejl eller brev med ärendet Fjället 160.

Vad gör vi?

Vi tar fram en ny detaljplan för nybyggnad av förskolan Balingsnäs. Den nuvarande har plats för ungefär 80 barn medan den nya ska kunna rymma 160 barn. Även förskolegården ska utökas genom att mark som ligger bredvid den befintliga gården, och som redan idag används av barnen, ska ingå i förskolans tomt.

Illustration som visar hur förskolans baksida skulle kunna se ut. Illustration: Tyréns.
Illustration som visar hur byggnaden skulle kunna se ut från Mörtsjövägen. Illustration: Tyréns.

Varför gör vi det?

Det behövs fler förskoleplatser i Balingsnäs och därför har natur- och byggnadsnämnden gett plansektionen i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för nybyggnad av förskolan på fastigheterna Fjället 160 och Fjället 71.

När gör vi det?

Planuppdrag 20 november 2017
Samråd Kvartal 2 2018
Granskning Kvartal 4 2018
Antagande Kvartal 2 2019
Laga kraft Kvartal 2 2019
Rivning och byggnation Start kvartal 3 2019
Inflytt Kvartal 3 2020

Handlingar

Uppdaterad 8 juni 2018

Var informationen till din hjälp?