Förskolan Balingsnäs – ny förskolebyggnad

På fastigheterna Fjället 160 och Fjället 71 planerar vi för en ny byggnad för förskolan Balingsnäs.

Den blå markeringen visar detaljplanens område. Klicka på bilden för att komma till webbkartan.

Vad händer nu?

Detaljplanen var på samråd den 28 maj - 28 juni. 

Nu arbetar vi med att gå igenom inkomna synpunkter. Nästa tillfälle att tycka till är under granskningen som vi beräknar äger rum under kvartal 4 2018.

Vad gör vi?

Vi tar fram en ny detaljplan för nybyggnad av förskolan Balingsnäs. Den nuvarande har plats för ungefär 80 barn medan den nya ska kunna rymma 160 barn. Även förskolegården ska utökas genom att mark som ligger bredvid den befintliga gården, och som redan idag används av barnen, ska ingå i förskolans tomt.

Illustration som visar hur förskolans baksida skulle kunna se ut. Illustration: Tyréns.
Illustration som visar hur byggnaden skulle kunna se ut från Mörtsjövägen. Illustration: Tyréns.

Varför gör vi det?

Det behövs fler förskoleplatser i Balingsnäs och därför har natur- och byggnadsnämnden gett plansektionen i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för nybyggnad av förskolan på fastigheterna Fjället 160 och Fjället 71.

När gör vi det?

Planuppdrag 20 november 2017
Samråd 28 maj -28 juni 2018
Granskning Kvartal 4 2018
Antagande Kvartal 2 2019
Laga kraft Kvartal 2 2019
Rivning och byggnation Start kvartal 3 2019
Inflytt Kvartal 3 2020

Uppdaterad 27 augusti 2018

Var informationen till din hjälp?