Fullerstaparken – upprustning

Den historiska parken ska rustas upp. Vi vill ta vara på dess karaktär och rusta upp den till en vacker stadsdelspark med planteringar, gångstråk, sittplatser och lekplats.

Vad händer nu?

Den 21 augusti till och med 17 september 2017 var det möjligt att lämna in synpunkter på förslaget. Vi har arbetat med de inkomna synpunkterna och väntar på politiskt beslut för att gå vidare i arbetet med parken.

Tydliga entréer och trevliga gångstråk

Illustration som visar förslaget på hur parken ska utformas.
Illustration över parken. Klicka på bilden för att se en större version.
Fotograf - Illustration ritad av LAND Arkitektur AB

Det ska vara enkelt att hitta i parken, med hjälp av tydliga entréer, upprustade gångstråk i parken samt klippta häckar som ramar in parken. Vid parkens östra del skapas en ny entré in till Fullersta gård. Äppellunden får fler träd och här finns gott om picknickytor.

I väst skapas ett entrétorg.

Illustration som visar förslag på hur Fullerstaparken kan komma att se ut.
Bilden visar den nya parkentrén, från Norrängsvägen.
Fotograf - Ritad av LAND Arkitektur AB

En generös perennplantering och blomsterarrangemang bidrar till en vacker park. Längs allén upp mot Fullersta gård planteras nya träd och belysning sätts upp. Till vänster bjuds man in till den öppna solbelysta gräsytan och till höger ligger den nya lekplatsen.

Temalekplats och andra lekytor

En ny temalekplats ersätter röda stugan i sydvästra hörnet. Lekplatsen ska ha historisk karaktär, likt den nyligen upprustade Långsjöparken men i ett mindre format. I den norra delen av parken kommer det finnas lekytor för småbarn och gott om sittplatser. Här kan man även spela boule eller slå sig ner vid något av de nya bänkborden.

Uppdaterad 14 maj 2019

Var informationen till din hjälp?