Gladö kvarn – ny förskola

Detaljplanen ska ge förutsättningar för att uppföra en förskola och skola på fastigheten Gladö kvarn 1:1.

Karta över området

Vad händer nu?

Just nu pågår utredning om fastigheten.

Vad gör vi?

Den nya detaljplanen ska ge möjlighet att bygga en förskola i Gladö kvarn.Detaljplanen gör att en gångväg längs med Sunbyvägen kan anläggas. 

Planområdet består av ett större område än vad som krävs för byggnaden. Anledningen är att den gällande byggnadsplanen idag anger området som allmän platsmark som ska nyttjas till park, planteringar och parkeringar. Den södra delen av området är idag utpekat som idrottsområde. Området ligger också inom naturreservat för Orlången.

Den del av byggnadsplanen som inte ingick i detaljplanen som togs fram för Gladö kvarn ska därför ingå i den här detaljplanen för förskola/skola. 

Kommunstyrelsen tog beslut om planuppdrag den 18 februari 2013.

Uppdaterad 19 september 2018

Var informationen till din hjälp?