Gladö kvarn – ny förskola

Detaljplanen vill ge förutsättningar för att uppföra en förskola och skola på fastigheten Gladö kvarn 1:1. Ta del av en beskrivning av projektet och tidplan.

Vad händer nu?

Just nu pågår arbete med att ta fram ett förslag till detaljplan.

Vad gör vi?

Den nya detaljplanen ska ge möjlighet att bygga en förskola i Gladö kvarn. För att ge planen en framtida flexibilitet tillåts även skolverksamhet. Detaljplanen gör att en gångväg längs med förskolan kan anläggas. 

Planområdet består av ett större område än vad som krävs för förskolan. Anledningen är att den gällande byggnadsplanen anger området som allmän platsmark som ska nyttjas till park, planteringar och parkeringar. Den södra delen av området är idag utpekat som idrottsområde. Området ligger också inom naturreservat för Orlången.

Den del av byggnadsplanen som inte ingick i detaljplanen som togs fram för Gladö kvarn ska därför ingå i den här detaljplanen för förskola/skola. 

Aktivitet

Tidplan

Beslut om planuppdrag i SBU

18 februari 2013

Samråd

Kvartal 2 2017

Granskning

Kvartal 1 2018

Antagande

Kvartal 2 2018

Byggnation

Information kommer

Handlingar

Uppdaterad 20 juni 2017

Var informationen till din hjälp?