Gladö kvarn – utbyggnad av gator, vatten och avlopp

Vad gör vi?

Huddinge kommun bygger ut gator samt vatten och avlopp i Gladö kvarn tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall. Utbyggnaden har pågått sedan 2015 och förväntas vara klar i hela området 2021. Arbetet utförs i etapper, du hittar mer information om de olika etapperna på den här sidan.

Aktuella händelser

  • I etapp tre ska vi ta ner stolpar och luftburna el- och teleledningar. Ledningarna kommer läggas i säkra rör på marken intill vägen. Vi behöver gräva för att lägga ledningar i rör under i stort sett alla infarter. Kring rören som läggs under infarterna kommer vi fylla på med jordmassa så att du kan använda din infart. Vi påbörjar arbetet vecka 14 med att montera ned stolpar och ledningar. Det kan ibland komma att innebära problem med framkomligheten. Vi arbetar oss genom området med start på Björklövsvägen och vi beräknar att all arbete i etapp 3 är klart vecka 32.
  • Vi arbetar med cirkulationsplatsen vid Nyboviksbadet. Korsningen är öppen för trafik, dock med begränsad framkomlighet under byggtiden. Eken som stod i korsningen var tyvärr inte möjlig att spara eftersom detaljplanegränserna, strandskydd och naturreservat gör att det inte är möjligt med en annan placering av cirkulationsplatsen. Eken togs ned under vecka sex och stammen är flyttad till naturområdet mellan Sofielunds återvinningsanläggning och Kvarnsjön för att fungera som bo åt insekter.

  • I etapp tre genomförs upphandling av entreprenör under våren 2018 och arbetet beräknas påbörjas innan sommaren 2018. Etappen beräknas vara färdigställd till hösten 2021. Anledningen till tidsförskjutningen är bland annat förseningar i projekteringen samt att andel klara fastighetsavtal inte varit tillräcklig för att gå ut på upphandling.

Bussar under byggtiden

Under byggtiden trafikerar busslinje 709Y mellan Balingsnäs och Gladö kvarn (Kvarnsjön). För mer information och tidtabell för linje 709Y, se SL:s reseinfo

Trafikering av ordinarie buss i området beräknas komma igång igen efter midsommar 2018.

Etapper

Klicka på bilden för att för att se kartan i större format. Du kan också ladda ner kartan som pdf.

Karta

Uppdaterad 23 mars 2018

Var informationen till din hjälp?