Gladö kvarn – utbyggnad av gator, vatten och avlopp

Vad gör vi?

Vi bygger ut gator samt vatten och avlopp i Gladö kvarn tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall. Utbyggnaden har pågått sedan 2015 och förväntas vara klar i hela området 2022. Arbetet utförs i etapper, du hittar mer information om de olika etapperna på den här sidan.

Aktuella händelser

  • Cirkulationsplatsen och Nyboviksvägen/Gladövägen mellan Kvarnvretesvägen och Pålvägen är klar.  Plantering i rondellen kommer att ske under 2019.

  • I etapp 1 och 2 B gräver vi och spränger berg för att bygga gator och förbereda för vatten- och avloppsledningar. Vatten- och avloppsledningarna byggs ut av Stockholm vatten och avlopp. Vi räknar med att arbetet är klart hösten 2019. 
  • I etapp 3 tar vi ner stolpar och luftburna el- och teleledningar. De läggs i säkra rör på marken vid vägen. Vi planerar för att nedmonteringen ska vara klar våren 2019. Vi räknar med att starta bygget i etapp 3 sommaren 2019 och att arbetet är klart vintern 2022. 

  • Arbetet i etapp 4 är slutbesiktigat och klart, förutom en del av Österängsvägen som saknar gångbana på grund av en utredning om en eventuell fornlämning. 

Etapper

Klicka på bilden för att för att se kartan i större format. Du kan också ladda ner kartan som pdf.

Karta 

Uppdaterad 24 januari 2019

Var informationen till din hjälp?