Gladö kvarn – utbyggnad av gator, vatten och avlopp

Vad gör vi?

Huddinge kommun bygger ut gator samt vatten och avlopp i Gladö kvarn tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall. Utbyggnaden har pågått sedan 2015 och förväntas vara klar i hela området 2022. Arbetet utförs i etapper, du hittar mer information om de olika etapperna på den här sidan.

Aktuella händelser

  • Cirkulationsplatsen och Nyboviksvägen/Gladövägen mellan Kvarnvretesvägen och Pålvägen är öppen för trafik. Dock pågår arbeten längs vägen. Plantering i rondellen kan komma att ske senare, för att det inte ska riskera att förstöras under bygget framöver.

  • I etapp 1 och 2 B arbetar vi även med bland annat schakt, bergssprängning och vatten och avlopp på Gruvvägen och Gladövägen.
  • I etapp 3 tar vi ner stolpar och luftburna el- och teleledningar. De läggs i säkra rör på marken vid vägen. Nedmonteringen ska vara klar den 31 december 2018.

  • I etapp 3 påbörjar vi mätningar på fastigheter under vecka 35. Arbetet beräknas preliminärt pågå till och med vecka 43. Läs mer under rubriken Etapp 3 längre ner på sidan.
  • I etapp 3 förbereder vi en ny upphandling av entreprenör och beräknar att den preliminärt startar kring årsskiftet 2018/2019. Det innebär att utbyggnaden preliminärt kan starta våren 2019 och vara klar sommaren 2022.

  • I etapp 4 kommer trafiken till området att ledas på Vårbacken-Lillängsvägen i samband med att entreprenadarbetena påbörjas på Malms väg. När Gruvfogdevägen är igenlagd och kan nyttjas för trafik planerar vi att påbörja arbeten med sprängning för vatten och avlopp i början av Österängsvägen. 

Etapper

Klicka på bilden för att för att se kartan i större format. Du kan också ladda ner kartan som pdf.

Karta 

Uppdaterad 20 september 2018

Var informationen till din hjälp?