Gladö kvarn – utbyggnad av gator, vatten och avlopp

I Gladö kvarns fritidshusområde bygger vi ut gator samt el- och teleledningar. Vi skapar förutsättningar för minskad miljöpåverkan genom att bygga ut vatten och avlopp och leda avfallsvattnet i området till reningsverk.

Vad gör vi?

Tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall bygger vi ut gator samt vatten och avlopp i Gladö kvarn. Utbyggnaden förväntas vara klar i hela området 2023. Arbetet utförs i etapper. Du hittar mer information om etappindelningen och status i de olika etapperna längre ned på sidan.

Vad händer nu? 

  • 2019-09-13: Vid en rutinkontroll av privata brunnar i området upptäcktes att ett antal brunnar har otjänligt vatten. Nu pågår en utredning för att om möjligt utreda orsaken. Om du ska använda ditt brunnsvatten till mat, dryck och tandborstning rekommenderas att du kokar upp vattnet innan användning. Läs mer om var du kan hämta vatten och hur du tar prover på din brunn.
  • 2019-06-13: Upphandling av utförare i etapp 3 planeras till november och preliminär byggstart till kvartal 1 2020. Tidigare kommunicerad preliminär byggstart var hösten 2019.
  • Gatorna i etapp 1o2B är färdiga. De slutbesiktas vecka 27.

  • Gångbanan på Österängsleden är färdig och ska besiktas den 18 juni.

  • Vi förbereder etapp 3 genom att inventera enskilda brunnar i området (till exempel vattenbrunnar och energibrunnar). Inventeringen utförs av WSP Environmental. För att kontrollera om arbetena påverkar vattenkvaliteten ska vattenprover tas både före byggstart och efter att arbetena avslutats. Provtagningarna ska göras i alla brunnar i närheten av arbetsområdet. Om din brunn ännu inte provtagits kommer du att få information från WSP Environmental.

    Har du frågor om provtagningen? Kontakta Linnea Maldonado, hydrogeolog, WSP Environmental, på telefon: 010-722 83 68.

  • Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) arbetar bland annat med att besikta vatten- och avloppsledningar. Läs mer om SVOA:s arbete.

Informationsbrev

Januari 2019

Maj 2019

Varför gör vi det?

Genom att bygga ut vatten- och avloppsledningar samt vägar, el- och teleledningar i Gladö kvarn ger vi möjlighet för permanentboende nära naturen när Huddinge kommun växer. Vi skapar förutsättningar för minskad miljöpåverkan genom att leda avfallsvattnet till reningsverk och bidrar på så sätt till en hållbar samhällsutveckling.

Vem gör vad?

Flera aktörer är inblandade i omvandlingen.

Utbyggnaden sköts av:

  • Huddinge kommun, som ansvarar för utbyggnaden av alla vägar samt av belysning, tele och fiber.
  • Stockholm Vatten och Avfall, som ansvarar för utbyggnaden av vatten- och avloppsledningar.

Anslutningen och driften sköts av:  

Kontaktuppgifter hittar du längst ned på sidan!

Etapper

Klicka på bilden för att för att se kartan i större format. Du kan också ladda ner kartan som pdf.

Karta 

Avgifter

Gatukostnad för utbyggnad av vägar

Byggnationen av gatorna i området bekostas genom en så kallad gatukostnadsersättning. Det innebär att kostnaderna för gatorna tas ut av de fastigheter som finns i anslutning till gatan, det så kallade fördelningsområdet. När gatorna är färdiga skickar kommunen en faktura till berörda fastigheter.

Gatukostnadsutredning

Läs mer om gatukostnader i Huddinge

Anslutningsavgift

Som fastighetsägare betalar du en anslutningsavgift till Stockholm Vatten och Avfall. Kostnaden betalar du när vatten- och avloppsledningarna är slutbesiktade och du kan ansluta din fastighet till VA-nätet. Kontakta Stockholm Vatten och Avfall för mer information om anslutning: anslutning@svoa.se.

Uppdaterad 13 september 2019

Var informationen till din hjälp?