Gladö kvarn – utbyggnad av gator, vatten och avlopp

Vad gör vi?

Huddinge kommun bygger ut gator samt vatten och avlopp i Gladö kvarn tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall. Utbyggnaden har pågått sedan 2015 och förväntas vara klar i hela området 2022. Arbetet utförs i etapper, du hittar mer information om de olika etapperna på den här sidan.

Aktuella händelser

  • Cirkulationsplatsen och Nyboviksvägen/Gladövägen mellan Kvarnvretesvägen och Pålvägen är öppen för trafik. Dock pågår arbeten längs vägen.

  • Ordinarie SL-bussen har börjat trafikera området igen.
  • Plantering i rondellen kan komma att ske senare, för att det inte ska riskera att förstöras under bygget framöver.

  • I etapp 1 och 2 B arbetar vi även med bland annat schakt, bergssprängning och vatten och avlopp på Gruvvägen och Gladövägen. Under vecka 29-31 planerar dock entreprenören att ha semesterstängt.

  • Lekplatsen och badplatsen är öppna.

  • I etapp 3 tar vi ner stolpar och luftburna el- och teleledningar. De läggs i säkra rör på marken vid vägen. Vi beräknar att arbetet är klart vecka 32.

  • I etapp 3 blir vi tvungna att förskjuta upphandlingen av entreprenör eftersom vi ser att det är nödvändigt att justera underlaget till upphandlingen. Vi kommer att göra en ny upphandling och beräknar att den preliminärt startar kring årsskiftet 2018/2019.

  • I etapp 4 kommer trafiken till området att ledas på Vårbacken-Lillängsvägen i samband med att entreprenadarbetena påbörjas på Malms väg. När Gruvfogdevägen är igenlagd och kan nyttjas för trafik planerar vi att påbörja arbeten med sprängning för vatten och avlopp i början av Österängsvägen. Entreprenören planerar att ha semesterstängt vecka 28-29.

Begränsad framkomlighet under vecka 25-33

De rosa markeringarna på kartbilden nedan visar var vi beräknar att det kommer vara begränsad framkomlighet under vecka 25-33 sommaren 2018.

Etapper

Klicka på bilden för att för att se kartan i större format. Du kan också ladda ner kartan som pdf.

Karta

Uppdaterad 5 juli 2018

Var informationen till din hjälp?