Huddinge centrum – program

Programmet presenterar ett förslag till framtida utveckling av Huddinge centrum. Förslaget ger Huddinge centrum möjlighet att växa och utveckla sin attraktionskraft som lokalt centrum.

Vad händer nu?

  • Just nu pågår planering av olika projekt inom området, till exempel bostäder vid Sjödalsbacken.
  • Vi arbetar med en utvecklingsplan för centrala Huddinge, som tar ett bredare grepp på utvecklingen av området. Till centrala Huddinge räknar vi Storängen, Huddinge centrum och området kring Kvarnbergsplan. Det innebär att programmet för Huddinge centrum kan behöva revideras i framtiden.

Vad gör vi?

I Huddinge centrum finns potential för minst 2000 nya bostäder, handel och service. Programmet presenterar ett förslag för Huddinge centrums möjlighet att växa och utveckla sin attraktionskraft som lokalt centrum. Programmet godkändes den 11 juni 2013 i kommunfullmäktige.

Huddinge centrum har idag en inre kärna som uppskattas av boende och besökare, med småskalig struktur med gångstråk, torg och andra naturliga mötesplatser. Boende, handel och service tillsammans med närheten till kollektivtrafik skapar en levande stadsdel.

Programhandlingar

Reviderad programhandling

Programkarta

Redogörelse efter programsamråd

Utredningar

Trafikutredning

Bilaga 1 - Transportpolitiska målen

Bilaga 2 - Illustrationsplan

Uppdaterad 2 april 2020

Var informationen till din hjälp?