Rosenhill – Skapaskolan

På Rosengården 3 byggs en skola för 480 elever i årskurserna F-9. Läs mer om projektet, tidplan och planhandlingar.


Den blå markeringen visar projektets område.

Vad händer nu?

  • Den 10-11 oktober kommer Midsommarvägen att vara helt avstängd på grund av asfalteringsarbeten. Se nedan kartan med blåmarkering. All trafik till och från Rosenhillskolan samt ålderdomshem kommer att hänvisas till Rosenhillsvägen och Fågelsångsvägen, förbi nya skolan och nya Midsommarvägen 4. Se kartbild under den här punktlistan. 

  • Från Midsommarvägen i riktning mot Fågelsångsvägen anlägger vi en ny väg som kommer att heta Midsommarvägen 4. Midsommarvägen kommer delvis att byggas om med bland annat gång- och cykelväg. Entreprenören Sveab anläggning AB utför arbetet. Det innebär en del avstängningar, läs mer om det under rubriken utbyggnad av gator.

  • Under utbyggnadstiden kommer störningar att förekomma vid transporter till byggnationen.

  • Turako håller på med skolbygget och även markarbeten runt omkring skolan. Sedan fortsätter de med grundläggningen och väggar till vecka 42 för gymnastiksalen. Efter det reses stommen upp. Skolan beräknas vara klar till vecka 44 och gymnastiksalen vecka 52 2018.
Markeringen visar avstängning för asfaltering på Midsommarvägen 10-11 oktober.

Vad gör vi?

Planen innebär en ny väg (Midsommarvägen 4) från Midsommarvägen i riktning mot Fågelsångsvägen och en skola längs vägen. Skolan kommer att drivas av Skapaskolan, en fristående verksamhet. De flyttar från sina nuvarande lokaler till den nya skolan januari 2019.

Skapaskolan i Rosenhill blir en ny skola för cirka 480 elever från förskoleklass till årskurs nio för hela centrala Huddinge. Skapaskolans kärnvärden är kärlek, meningsfullhet och utveckling. Skolan har en hälsoinriktning och erbjuder elever daglig rörelse.

Läs mer om skolan och dess inriktning på Skapaskolans webbplats.

www.skapaskolan.se

Skolan byggs av Turako som är specialiserade på just skolfastigheter. Tillsammans med entreprenören Friendly building och hyresgästen Skapaskolan har den kommande skolan utvecklats med starkt fokus på miljö, funktionalitet, design och utemiljö. En träfasad, delvis gröna tak, energiåtgång på nivån passivhus och en skiftande skolgård där även gymnastiksalens tak används.

Byggnaden är planerad för att smälta in väl med omgivningarna. Den tredje våningen är indragen samtidigt som skoltomtens höjdskillnader bland annat ger en anslutning från gymnastiksalen till marknivå.

Utbyggnad av gator

Från Midsommarvägen i riktning mot Fågelsångsvägen anlägger vi en ny väg, och bygger delvis om Midsommarvägen. Sveab anläggning AB utför arbetet, och parallellt med detta gör Turako sitt arbete med skolbyggnaden.

På grund av byggnationerna är skogspartiet inom den gula markeringen på bilden nedan avstängt. Området kring den nya vägen öppnas igen under hösten 2018, till dess måste gående och cyklister söka andra vägar runt skogen. Området inom den gula markeringen norr om den nya vägen kommer att bli skolgård och kvartersmark när skolan är färdigställd.

Vid frågor om arbetet med gator är du välkommen att kontakta trafik@huddinge.se.

Tidplan

Samråd 29 november 2014-14 januari 2015
Granskning 15 december 2015-31 januari 2016
Antagande Kvartal 2 2016
Laga kraft 3 april 2017
Förberedande arbeten Start i maj 2017
Byggstart Augusti 2017
Vägen klar Hösten 2018
Skolstart Januari 2019

Uppdaterad 15 oktober 2018

Var informationen till din hjälp?