Rosenhill – Skapaskolan

På Rosengården 3 byggs en skola för 480 elever i årskurserna F–9.

Vad händer nu?

  • I januari 2019 var det skolstart för Skapaskolans elever. Byggnationen av skolan pågår dock fortfarande.

  • Den nya Midsommarvägen är besiktad och öppen för trafik.

Vad gör vi?

Planen innebär en ny väg (Midsommarvägen) från Midsommarvägen i riktning mot Fågelsångsvägen och en skola längs vägen. Skolan kommer att drivas av Skapaskolan, en fristående verksamhet. De flyttar från sina nuvarande lokaler till den nya skolan januari 2019.

Skapaskolan i Rosenhill blir en ny skola för cirka 480 elever från förskoleklass till årskurs nio för hela centrala Huddinge. Skapaskolans kärnvärden är kärlek, meningsfullhet och utveckling. Skolan har en hälsoinriktning och erbjuder elever daglig rörelse.

Läs mer om skolan och dess inriktning på Skapaskolans webbplats.

www.skapaskolan.se

Skolan byggs av Turako som är specialiserade på just skolfastigheter. Tillsammans med entreprenören Friendly building och hyresgästen Skapaskolan har den kommande skolan utvecklats med starkt fokus på miljö, funktionalitet, design och utemiljö. En träfasad, delvis gröna tak, energiåtgång på nivån passivhus och en skiftande skolgård där även gymnastiksalens tak används.

Byggnaden är planerad för att smälta in väl med omgivningarna. Den tredje våningen är indragen samtidigt som skoltomtens höjdskillnader bland annat ger en anslutning från gymnastiksalen till marknivå.

Tidsplan

Samråd 29 november 2014–14 januari 2015
Granskning 15 december 2015–31 januari 2016
Antagande Kvartal 2 2016
Laga kraft 3 april 2017
Förberedande arbeten Start i maj 2017
Byggstart Augusti 2017
Vägen klar Hösten 2018
Skolstart Januari 2019

Uppdaterad 23 maj 2019

Var informationen till din hjälp?