Sjödalsbacken – bostäder och förskola

Planen ska ge förutsättningar för flerbostadshus, en förskola och att göra det intilliggande grönområdet tillgängligt.

Vad händer nu?

Detaljplanen har varit på samråd våren 2017. Nu går vi igenom inkomna synpunkter och omarbetar förslaget på detaljplan.

Vad gör vi?

I maj 2016 beslutade kommunstyrelsen om ändrat planuppdrag för att ge möjlighet till mer exploatering än i programmet för Huddinge centrum.

Exploatören Bonava Sverige har tecknat ett ramavtal med Huddinge kommun och Huge Fastigheter för att bland annat möjliggöra och reglera förutsättningarna för en ny detaljplan.

Varför gör vi det?

Syftet med planen är att förtäta i ett centralt och kollektivtrafiknära läge och bereda plats åt en tätare bebyggelse och en mer sammanhållen koppling till Huddinge centrum. Planen ska ge förutsättningar för flerbostadshus, en till förskola och tillgänglig­göra det intilliggande grönområdet.

Området är cirka 18 000 kvm och nås via Sjödalsvägen i söder. Sjödalsbacken är en återvändsgränd som är stängd för trafik mot Klockarvägen i norr. Den berörda fastigheten Klockarbacken 10 ägs av Huge Fastigheter och är ett obebyggt skogsområde.

Sjödalsbacken är en enskild kvartersgata upplåten för gemensamhetsanläggning och innefattar del av fastigheterna Mörten 1 och Siken 3 som ägs av Huge Fastigheter samt Siken 2 som ägs av Bostadsrättsföreningen Siken 2.

När gör vi det?

Aktivitet

Tid

Samråd 17 maj - 18 juni 2017
Granskning    kvartal 3 2019
Antagande kvartal 1 2020
Laga kraft  kvartal 2 2020
Byggstart kvartal 1 2021
Första inflytt kvartal 3 2023

Uppdaterad 13 maj 2019

Var informationen till din hjälp?