Sjödalsvägen, Förrådsvägen och Centralvägen – utbyggnad av gata och va

I kvarteren Klockarebacken 7 och Brandstegen har det byggts nya flerbostadshus. I samband med det bygger vi nu ut gator, vatten och avlopp i området.

Vad gör vi?

I kvarteret Brandstegen och Klockarebacken 7 har det byggts nya flerbostadshus och en förskola. I samband med det bygger Stockholm Vatten och Avfall nu ut vatten och avlopp och Huddinge kommun rustar upp gatorna omkring (Sjödalsvägen, Förrådsvägen och Centralvägen). Vi bygger också två nya lokalgator i kvarteret Brandstegen som kommer att heta Finslipargränd och Lackerargränd.

Vi bygger bland annat

 • En cirkulationsplats i korsningen Centralvägen/Sjödalsvägen.

 • Ett torg (Karin Boyes plats) i korsningen Förrådsvägen/Sjödalsvägen.

 • En öppen dagvattenlösning längs med Sjödalsvägen.

Illustration av Sjödalsvägen

Bostadskvarteret i området är nästan helt klart, kvar är Ikanos byggnation på fastigheterna Brandstegen 10 och 11. Totalt blir det cirka 690 lägenhetet i området. Under sommaren 2017 skedde första inflyttning i fastigheten Repstegen 1 (Ikano).

Läs mer på Ikano bostads webbplats

Vad händer just nu?

 • Arbete med vatten och avlopp samt dagvattenkulvert i korsningen Sjödalsvägen och Förrådsvägen.  

 • Arbete med vatten och avlopp på Förrådsvägen mellan Sjödalsvägen och Edsvägen.

 • Arbete med vatten och avlopp på Centralvägen, söder om Sjödalsvägen.

 • Vi arbetar med att färdigställa det sista av Sjödalsvägen mot centrum, Lackerargränd och Finslipargränd. Vi gör klart gångbanor, väg och planteringar.

Tidsplan

Kommunen upphandlar ny entreprenör Mars–september 2019
Vatten och avlopp färdigt Årsskiftet 2019/2020
Gator färdiga Sommaren 2021

Trafik under arbetet

Under hela byggtiden kommer framkomligheten i området att vara begränsad.

Under 2019 och fram till sommaren 2021 är följande gator svårframkomliga eller tidvis helt avstängda:

 • Sjödalsvägen mellan Centralvägen och Förrådsvägen
 • Centralvägen mellan Dalhemsvägen och Sjödalsvägen
 • Delar av Förrådsvägen mellan Centralvägen och Sjödalsvägen
 • Lackerargränd
 • Finslipargränd.

Parkering och busstrafik

Var vänlig och respektera det parkeringsförbud som råder i området.

Kartan visar vilka hållplatser som buss 744 och 709 stannar vid. 

Brandstegen-buss.png

Gångvägar

Kartan visar vilka gångvägar som är öppna i området.

Gångtrafik-brandstegen.png

Uppdaterad 31 oktober 2019

Var informationen till din hjälp?