Södertörnkyrkan – ny detaljplan

För fastigheterna Paviljongen 1 och 2 med flera, där bland annat Södertörnkyrkan idag har sin verksamhet, tar vi fram en ny detaljplan samt gör en ändring av befintlig detaljplan.

Den blå markeringen i kartan visar planens område. Klicka på bilden för att komma till webbkartan.

Vad händer nu?

Detaljplanen går upp för antagande under kvartal 3 2018. 

Vad gör vi?

Vi tar fram en ny detaljplan samt ändrar en befintlig detaljplan för fastigheterna Paviljongen 1 och 2 med flera.

Den förändrade detaljplanen är en mindre justering. Det finns balkonger/uteplatser på fastigheten som ligger på allmän plats, förslaget är att den marken istället planläggs som kvartersmark. De befintliga balkongerna/uteplatserna kommer också kunna glasas in.

Den nya detaljplanen innebär att befintlig gång- och cykelbana byggs om eftersom den behöver flyttas. Planen ger också möjlighet att skapa en lastzon samt att parkeringsplats överförs till kvartersmark.

När gör vi det?

Plansamråd 

9 juni-4 juli 2017
Granskning 

25 juni - 13 juli 2018
Antagande 

Kvartal 3 2018
Laga kraft  Kvartal 4 2018

Uppdaterad 19 september 2018

Var informationen till din hjälp?