Solgård – skola och bostäder

Kommunen prövar möjligheten att anlägga en skola från förskoleklass till årskurs sex med plats för 630 elever. Planen rör fastigheten Solgård 2:22 med flera.

Karta över Solgård

Vad händer just nu?

  • Just nu arbetar vi med att ta fram förslag på detaljplan och genomför utredningar. Vi vet inte i dagsläget när planen kommer att gå på samråd. 

Vad gör vi?

Syftet med planläggningen är att pröva möjligheten att anlägga en skola för årskurserna f-6 samt bostäder i Solgård. I området finns redan en utbyggd infrastruktur vilket gör att skolan kan byggas på gångavstånd till befintliga bostäder och kollektivtrafik. 

Tidplan

Programsamråd

5 september-31 oktober 2014

Beslut om planuppdrag

Ej fastställt

Samråd

Ej fastställt

Granskning

Ej fastställt

Antagande

Ej fastställt

Laga kraft, tidigast

Ej fastställt

Handlingar

Uppdaterad 11 april 2018

Var informationen till din hjälp?