Solgård – skola och bostäder

Kommunen prövar möjligheten att anlägga en skola från förskoleklass till årskurs 6 med plats för 630 elever. Detaljplanen gäller fastigheten Solgård 2:22 med flera.

Vad händer just nu?

  • Just nu arbetar vi med att ta fram förslag på detaljplan och genomför utredningar. Vi vet inte i dagsläget när planen kommer att gå på samråd. 

Vad gör vi?

Syftet med planläggningen är att pröva möjligheten att anlägga en skola för årskurserna F–6 samt bostäder i Solgård. I området finns redan en utbyggd infrastruktur vilket gör att skolan kan byggas på gångavstånd till befintliga bostäder och kollektivtrafik. 

Tidsplan

Programsamråd

5 september–31 oktober 2014

Beslut om planuppdrag

Ej fastställt

Samråd

Ej fastställt

Granskning

Ej fastställt

Antagande

Ej fastställt

Laga kraft, tidigast

Ej fastställt

Uppdaterad 5 juni 2019

Var informationen till din hjälp?