Vistavägen – nya bostäder

Projektet omfattar cirka nya 70 bostäder i form rad- och parhus och fristående villor, samt en ny park norr om Vistavägen. Bebyggelsen sker på fastigheten Vistaberg 1:6. Ta del av en beskrivning av projektet, utbyggnad av allmänna anläggningar, utbyggnad av bostäder samt tillhörande handlingar.

Vad händer nu?

  • Bostäderna är nu till största delen inflyttade och färdigställda.

  • Under veckorna 45-47 kommer Huddinge kommun att slutföra beläggningen av asfalt (slitlager) på Bidrottningens väg, Bikungens väg, Flustervägen och Vaxkakevägen. Skanska utför arbetena och kommer även att förse boende med information.

     

Vad gör vi?

Projektet omfattar en ny park, cirka 70 bostäder i form rad- och parhus samt fristående villor norr om Vistavägen mellan Funnebo- och Yttervägen. Bebyggelse får uppföras i högst två våningar. Kommunen är huvudman för allmän platsmark såsom gator, park- och naturmark. 

Detaljplan

Den gällande detaljplanen för Norr om Vistavägen vann laga kraft den 5 december 2014, den utgör utgångspunkt för den nya bebyggelsen inom Norr om Vistavägen.

Planhandlingar

Planbeskrivning

Plankarta

Utbyggnad av allmänna anläggningar

Park och samtliga gator inom området har byggts ut och stod färdiga sommaren 2017. Det som kvarstår är en toppbeläggning av asfalt som planeras att utföras under oktober eller november 2017. De nya vägarnas namn är Bikungens väg, Bidrottningens väg, Flustervägen och Vaxkakevägen. Parken heter Honungsparken.

Kommunalt vatten och avlopp

Alla fastigheter inom projektet ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp. För frågor om detta kontakta Stockholm Vatten och Avfall.

Utbyggnad av bostäder

Parallellt med att gator och tekniska anläggningar byggdes ut pågick uppförandet av den nya bostadsbebyggelsen. Den första inflyttningen skedde i december 2016 och nu kvarstår endast ett fåtal hus på Bidrottningens väg.  Kontakta Imola Bygg och C4hus för mer information om de nya bostäderna.  

Läs mer om Norr om Vistavägen på Imolas hemsida

Läs mer om Norr om Vistavägen på C4hus hemsidaExtern länk, öppnas i nytt fönster 

Uppdaterad 1 november 2017

Var informationen till din hjälp?