Länna industriområde – utbyggnad

Planen syftar till att justera gatu- och kvartersstruktur samt medge en mer flexibel användning av marken i den norra delen av Länna industriområde. Ta del av en beskrivning av projektet, tidplan och planhandlingar.


Den blå markeringen visar detaljplanens område.

Vad händer nu?

  • Granskning av detaljplanen planeras till första kvartalet 2019.
  • Just nu gör vi utredningar och förbereder planhandlingar inför granskning. Planen är planerad att gå ut på granskning under 4 kvartalet 2018.
  • Parallellt med planarbetet pågår en process för tillståndsansökan för vattenverksamhet. Samråd ägde rum under 4 kvartalet 2017.

Vad gör vi?

Detaljplanen syftar till att justera gatu- och kvartersstruktur samt att medge en mer flexibel användning av marken i den norra delen av Länna industriområde. I arbetet med att ta fram granskningshandlingar för detaljplanen samarbetar vi med en projektör för att få ett bättre underlag. 

Markförsäljningen har inte startat ännu. Den kommer ske i etapper efter att detaljplanen är antagen och utbyggnaden har startat. Det innebär tidigast försäljning första kvartalet 2019 och första tillträde till mark sker tidigast 2020. Mer information om hur markförsäljningen går till kommer efter att detaljplanen har antagits. 

Markförsäljning påbörjas tidigastt tredje kvartalet 2020 och tillträde tidigast första kvartalet 2022.

Tidplan

Aktivitet

Tidplan

Samråd

29 oktober 2012 – 7 januari 2013

Samråd vattenverksamhet

23 november - 17 december 2017 

Granskning

1:a kvartalet 2019

Antagande

2:a kvartalet 2019

 

Laga kraft

Cirka 4 veckor efter antagande om detaljplanen inte överklagas.

Handlingar

Uppdaterad 14 december 2018

Var informationen till din hjälp?