Länna industriområde – utbyggnad

Planen syftar till att justera gatu- och kvartersstruktur samt medge en mer flexibel användning av marken i den norra delen av Länna industriområde. Ta del av en beskrivning av projektet, tidplan och planhandlingar.


Den blå markeringen visar detaljplanens område.

Vad händer nu?

  • Just nu gör vi utredningar och förbereder planhandlingar inför granskning. Planen planeras gå ut på granskning under 4 kvartalet 2018.
  • Parallellt med planarbetet pågår en process för tillståndsansökan för vattenverksamhet. Samråd ägde rum under 4 kvartalet 2017.

Vad gör vi?

Detaljplanen syftar till att justera gatu- och kvartersstruktur samt att medge en mer flexibel användning av marken i den norra delen av Länna industriområde. I arbetet med att ta fram granskningshandlingar för detaljplanen samarbetar vi med en projektör för att få ett bättre underlag. 

Markförsäljningen har inte startat ännu. Den kommer ske i etapper efter att detaljplanen är antagen och utbyggnaden har startat. Det innebär tidigast försäljning kvartal 1 2019 och första tillträde till mark sker tidigast 2020. Mer information om hur markförsäljningen går till kommer efter att detaljplanen har antagits. 

Tidplan

Aktivitet

Tidplan

Samråd

29 oktober 2012 – 7 januari 2013

Samråd vattenverksamhet

23 november - 17 december 2017 

Granskning

4 kvartalet 2018

Antagande

1 kvartalet 2019

 

Laga kraft

Cirka 4 veckor efter antagande om detaljplanen inte överklagas.

Handlingar

Sandra Tiidus

Exploateringsingenjör, mark- och exploateringssektionen

Besvarar frågor om markförsäljning. 

Telefon: 08-535 313 90

E-post: sandra.tiidus@huddinge.se

Uppdaterad 7 september 2018

Var informationen till din hjälp?