Sjötorpsparken – park, bostäder och förskola

På fastigheterna Låset 1 med flera intill Sjötorpsparken planerar vi för cirka 260 lägenheter och en ny förskola som ersätter förskolan Svalan.


Den blå markeringen visar detaljplanens område. Klicka på bilden för att komma till webbkartan.

Vad händer nu?

  • Detaljplanen för Låset 1 med flera är på samråd mellan den 23 november och 12 januari, det innebär att du har chans att tycka till om förslaget. Planhandlingar finns längre ner på denna sida.
  • Den 7 december klockan 17.30–19.30 är du välkommen till Öppet hus i Östra grundskolans cafédel, Österleden 13.

Vad gör vi?

I området som omfattar Sjötorpsparken, och sträcker sig från Österleden i norr och söderut mot Sjötorpsskolan, planerar vi för cirka 260 bostäder med möjlighet till verksamheter i bottenvåningen samt en ny förskola med åtta avdelningar. Den nya förskolan ersätter förskolan Svalan som ligger längs med Österleden.

Illustration för ny förskolebyggnad sett från Österleden. Bilden är framtagen åt Huddinge Samhällsfastigheter AB av Sundell arkitekter.

Bostäderna planeras ligga i planområdets norra och östra delar och bestå av flerbostadshus i sex-sju våningar och radhus i två-tre våningar.

Illustration för byggnad med nya bostäder och lokal i bottenvåningen, sett från Österleden. Bilden är framtagen åt Twara av Joakim Häggström arkitektkontor AB.
Illustration för bostadshus intill befintlig vändslinga på Storvretsvägen. Bilden är framtagen åt Akelius av ÅWL arkitekter.

Sjötorpsparken kommer få en upprustning med exempelvis nya aktiviteter och sittplatser. Gångstråk, belysning och cykelvägar i parken kommer att rustas upp. För de nya bostäderna kommer två nya lokalgator anläggas.

Träffa oss på Öppet hus

Den 7 december klockan 17.30–19.30 är du välkommen till Öppet hus i Östra grundskolans cafédel, Österleden 13. På plats finns vi som arbetar med planen, vi svarar gärna på dina frågor. Välkommen!

Tyck till om detaljplanen

Fram till den 12 januari 2018 är förslaget på samråd och du kan tycka till. Planhandlingar finns längre ner på denna sida. Du behöver lämna dina synpunkter skriftligen, via e-post eller vanlig post. Ange ärendet Låset 1 m.fl.

plan@huddinge.se

Huddinge kommun
Plansektionen
Kommunalvägen 28
141 85 Huddinge

Tidplan

Aktivitet

Tidplan

Programsamråd

1-2 kvartalet 2013

Förnyat planuppdrag

2 kvartalet 2017

Samråd

23 november 2017 - 12 januari 2018

Granskning

2 kvartalet 2018

Antagande

4 kvartalet 2018

Utbyggnad

1 kvartalet 2019

Inflyttning

Hösten 2020

Handlingar

Samråd

Uppdaterad 23 november 2017

Var informationen till din hjälp?